• Partneři

    • MSV METAL STUDÉNKA, A. S.

    • Společnost MSV Metal Studénka, a.s., je v oblasti výroby výkovků a komponentů pro kolejová vozidla přímým pokračovatelem
     bývalé Vagonky Studénka, založené v roce 1901 a patří mezi další partnery naší školy, kteří budou učňům oboru Strojní mechanik ve svých prostorech
     poskytovat odbornou praxi. Společnost dodává své výrobky do více než 20 zemí světa.

     Společnost bude studenty na odborné praxi podporovat prospěchovým
     stipendiem, jehož výše se bude odvíjet od studijního průměru každého žáka. Po ukončení studia bude úspěšným absolventům nabízet zaměstnání s nadstandardními benefity.

      

     Webové stránky MSV Metal Studénka, a. s.