• Pedagogové

    • Mgr. Marcela Bittnerová
    • Mgr. Marcela Bittnerová
     ruský jazyk, německý jazyk, konverzace v ruském jazyce, písemná a elektronická komunikace
    • Mgr. Radek Havránek
    • Mgr. Radek HavránekTřídní učitel: 1. A, 1. B, 2.A, 2.B
     matematika, fyzika, statistika, geografie cestovního ruchu, ekonomika cestovního ruchu, chemie, hospodářský zeměpis
    • Ing. Libor Jedlička
    • Ing. Libor Jedlička
     strojnictví, technická dokumentace, technické materiály, stroje a zařízení, technologie, programování NC strojů
    • Ing. Monika Kochová
    • Ing. Monika Kochová
     zástupce ředitelky školy, ekonomika, účetníctví, účetníctví na pc, studentská společnost
    • Mgr. Martina Němčíková
    • Mgr. Martina NěmčíkováTřídní učitel: 3.A
     český jazyk a literatura, společenská kultura, dějiny umění
    • Jaroslav Ryšánek
    • Jaroslav RyšánekTřídní učitel: 3.SM
     tělesná výchova, dějepis, biologie a ekologie, písemná a elektronická komunikace, psychologie