• Pedagogové

    • Mgr. Marcela Bittnerová
    • Mgr. Marcela Bittnerová
     ruský jazyk, německý jazyk, konverzace v ruském jazyce, písemná a elektronická komunikace
    • Mgr. Radek Havránek
    • Mgr. Radek Havránek
     matematika, fyzika, statistika, geografie cestovního ruchu, ekonomika cestovního ruchu, chemie, hospodářský zeměpis
    • Ing. Libor Jedlička
    • Ing. Libor Jedlička
     strojnictví, technická dokumentace, technické materiály, stroje a zařízení, technologie, programování NC strojů
    • Ing. Monika Kochová
    • Ing. Monika Kochová
     zástupce ředitelky školy, ekonomika, účetníctví, účetníctví na pc, studentská společnost
     m.kochova@sepsstud.cz
    • Katarína Kovařčíková Vrablová
    • Katarína Kovařčíková Vrablová
     právo
    • Aleš Mikerásek
    • Aleš Mikerásek
     odborný výcvik
     ales.mk@centrum.cz
    • Ivo Mutina
    • Ivo Mutina
     odborný výcvik
     mutina@svarecska-rekvalifikacni.cz
    • Mgr. Martina Němčíková
    • Mgr. Martina Němčíková
     český jazyk a literatura, společenská kultura, dějiny umění
    • Ing. Petra Řehořová
    • Ing. Petra Řehořová
     ekonomika, ekonomie
    • Mgr. Pavel Vrabl
    • Mgr. Pavel Vrabl
     anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce, technika cestovního ruchu, metodika činnosti průvodce cestovního ruchu