• Prohlášení

   • EduPage a GDPR

    Pokud se chcete dozvědět o opatřeních a závazcích, které EduPage poskytuje a garantuje školám, aby splnily požadavky GDPR, přečtěte si prosím: www.edupage.org/gdpr/
     

    Zásady ochrany osobních údajů

    Pro EduPage je soukromí velmi důležité. Pokud se chcete dozvědět jak EduPage udržuje vaše data v bezpečí, pokračujte prosím na následující adresu: www.edupage.org/privacy/?privacypolicy

     

     

    Nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

    Správce, Střední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o.p.s., jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“).

    Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává Ing. Kramolišová Lidmila

    Kontaktními údaji pověřence jsou:

    • Jméno: Ing. Kramolišová Lidmila
    • Mail: lidmila.kramolisova@educa-sos.eu
    • telefon: 556 708 760 

     

    Střední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o.p.s. si je plně vědoma významu ochrany osobních, provozních a lokalizačních údajů, a proto při shromažďování a dalším zpracování takových údajů, včetně obsahu, postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.

    Nejenže aktivně sledujeme vývoj české legislativy a legislativy EU, abychom implementovali veškeré požadavky uložené zákonem, ale aktivně se věnuje oblasti ochrany dat a bezpečnosti – například tím, že máme definovanou a funkční roli POVĚŘENCE – Ing. Lidmila Kramolišová – Data Privacy Officera, vybaveného dostačujícími kompetencemi k tomu, aby byla zajištěna maximální možná míra ochrany soukromí našich studentů/zaměstnanců Střední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o.p.s.

    Můžeme deklarovat, že splňujeme požadavky platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů a že implementujeme požadavky nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), a tedy ke dni aplikovatelnosti budeme připraveni na plnění povinností kladených GDPR jak na správce osobních údajů, tak na případy, kde bude Střední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o.p.s. v pozici zpracovatele osobních údajů.

     

    Nové povinnosti podle GDPR

    Povinnost vést záznamy o činnostech zpracování

    Ke dni aplikovatelnosti GDPR, tedy k 25. 5. 2018, budou nastaveny veškeré procesy nezbytné k vedení záznamů v rozsahu požadovaném GDPR, a to jak na případy, kdy je Střední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o.p.s. v pozici správce, tak na případy, kdy je Střední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o.p.s. v pozici zpracovatele. Již dnes dokumentujeme veškeré činnosti zpracování, které jsou podle současné platné právní úpravy předmětem registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

    Ohlašování případu porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a Oznamování případu porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů

    Máme nastaveny procesy pro řádné dokumentování veškerých bezpečnostních incidentů a pro ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a oznamování subjektu údajů.

    Ustavení pověřence pro ochranu osobních údajů

    Máme ustanoveného Pověřence pro ochranu osobních údajů, který je vybaven odpovídajícími pravomocemi a je zapojen do veškerých záležitostí souvisejících s ochranou osobních údajů.

     

    Práva subjektu údajů

    Ke dni aplikovatelnosti GDPR budou plněny veškeré povinnosti kladené na Střední školu ekonomicko-podnikatelská Studénka, o.p.s. jako správce ve vztahu k právům subjektu údajů. Zároveň bude naše společnost zajišťovat veškerou součinnost správcům nutnou k plnění jejich zákonných povinností podle GDPR, jimž bude poskytovat služby v pozici zpracovatele.

     

   • Napište nám

    Pokud máte jakékoli dotazy ohledně ochrany osobních údajů na naší škole, napište nám zprávu prostřednictvím tohoto formuláře. Vaše otázky rádi zodpovíme.
    komunikuji se serverem, čekejte prosím