• Novinky

      • Slavnostní vyřazování

      • Ve čtvrtek 16.6.2022 naši úspěšní absolventi obdrželi na zámku ve Studénce maturitní vysvědčení a výuční listy.

       Přejeme všem hodně úspěchů do pracovního i osobního života.

      • Školní zájezd Krakov

      • 13. dubna naši žáci absolvovali vzdělávací výlet do polského Krakova. Navštívili jsme centrum města, historické památky a ochutnali místní speciality. Za doprovodu zkušeného průvodce si někteří z nás vyzkoušeli průvodcovskou činnost a pomáhali s organizací zájezdu.
       Počasí nám vyšlo na jedničku a těšíme se, až zase někam vyrazíme!

      • Třídní schůzky

      • Vážení rodiče a žáci,

       dne 26. 4. 2022 (úterý) budou od 15:00 h. do 16:30 h. probíhat třídní schůzky v jednotlivých třídách žáků.

       Těšíme se na Vaši návštěvu!

      • Den otevřených dveří

      • Zveme Vás na Den otevřených dveří, který proběhne ve středu 16. 2. 2022 od 14:00 do 16:30 h.

       Prosíme návštěvníky o dodržování protiepidemiologických opatření.

      • Oznámení

      • Ve dnech pondělí 24. až středa 26. ledna 2022 mají žáci udělené ředitelské volno! Ve čtvrtek 27. ledna 2022 bude běžná výuka a žáci budou testováni antigenními testy na Covid-19 od 7:50 h.

       Žádáme žáky, aby přišli na určenou hodinu do školy! Pozdější testování nebude možné! Vezměte si s sebou i respirátory či chirurgické roušky!

      • Den otevřených dveří

      • Zveme Vás na Den otevřených dveří, který proběhne ve středu 19. 1. 2022 od 14:00 do 16:30 h.

       Prosíme návštěvníky o dodržování protiepidemiologických opatření.

      • Za vším hledej knihu - exkurze v knihovně

      • Žáci a pedagogové naší školy už léta spolupracují s Městskou knihovnou ve Studénce, která s ní shodou okolností sousedí. Využili jsme fyzické blízkosti těchto dvou institucí i tentokrát a vydali jsme se 16. 11.2021 v rámci oslav Dne studenstva prozkoumat, co nám knihovna nabízí. Vedoucí knihovny Dagmar Válková věnovala studentům čas a seznámila je formou přednášky s historií knihoven ve Studénce a s knihovnickým systémem v ČR. 
       V druhé části programu si žáci ve skupinkách vyzkoušeli pomocí zábavného kvízu orientaci v knihovně a procvičili si tak své znalosti nejen z českého jazyka.

      • Futsalisté školy v Ostravě třetí!

      • Tým nejlepších futsalistů z naší školy se zúčastnil 9. listopadu 2021 turnaje Středoškolské futsalové ligy v Ostravě. V silné konkurenci škol SG Dany a Emila Zátopkových Ostrava Zábřeh a SŠ služeb a podnikání Ostrava Poruba jsme obsadili celkové třetí místo.

       Nominace

       Petr Strof 3.A, Marek Švagera 1.B, Vojtěch Kött 1.B, Tadeáš Balhar 1.B, Viktor Sedlák 1.B, Daniel Koryťák 1.B, Martin Sládeček 1. SM, Tomáš Horváth 2.SM a Marián Žiga 2.SM

       Střelci

       Vojtěch Kött 3x, Viktor Sedlák

       Vedoucí družstva

       Mgr. Pavel Vrabl, Ing. Ondřej Skotnica

      • Pozvánka na třídní schůzky

      • V úterý 16. 11. 2021 se budou konat třídní schůzky v době od 15:30 do 16:30 h. Srdečně Vás zveme a prosíme o dodržování epidemiologických opatření!

      • Landek Park Ostrava

      • Žáci a pedagogové naší školy se v pátek 17. 9. 2021 vrámci Projektového dne mimo školu projektu Kvalitnější vzdělávání, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016201,vydali autobusem do ostravského Hornického muzea, které se nachází v areálu Landek Parku. Po několikaměsíční pauze se tak mohli těšit ze společně stráveného času mimo školní lavice.

       Tato lokalita se mmj. proslavila řadou archeologických pravěkých nálezů, mezi něž patří např. malá soška Venuše. Hlavním bodem programu se stala prohlídka dolu Anselm, kde byli všichni zúčastnění vtaženi do tajů hornického života. Získali tak díky erudovanému a poutavému výkladu pana průvodce poměrně přesnou představu o práci v uhelných slojích a o tom, jaký probíhal v minulosti každodenní život havíře a celé jeho rodiny. Vyprávění bylo okořeněno zajímavými a vtipnými historkami, díky kterým se žáci dozvěděli, jaké používali horníci nástroje, ale také zjistili, čím se odlišoval tehdejší život od toho dnešního.

       Na závěr příjemně stráveného dopoledne si studenti prohlédli zajímavou expozici báňského důlního záchranářství, vytvořenou na místě bývalých havířských šaten, kde objevili např. starobylé záchranářské helmy nebo dýchací přístroje.

       Znalosti, získané návštěvou Hornického muzea, si žáci ověřili formou speciálních pracovních listů, které byly za tímto účelem zhotoveny. Všichni se už těšíme na další podobné zajímavé akce.

      • Projektový den

      • Prosíme všechny žáky, aby si na zítřejší projektový den vzali jak do autobusu, tak na komentovanou prohlídku respirátor.

      • Zahájení nového školního roku

      • Vážení žáci, zveme vás na zahájení školního roku, které proběhne ve středu 1.9. v 7:55. 

       Provoz školy bude přizpůsoben opatřením proti šíření viru. Vezměte si prosím respirátor nebo roušku.

       Zároveň vám přejeme, ať školní rok 2021/2022 proběhne klidně a bezproblémově.

       Vedení školy a učitelé

        

      • Absolventi odcházejí, rozloučení proběhlo ve škole

      • Rok se s rokem sešel a naše škola mohla opět vyslat do světa práce další absolventy čtyřletého oboru Obchodní akademie a nástavbového studia oboru Podnikání. Mezi úspěšnými maturanty byli rovněž ti, kteří prospěli s vyznamenáním. Někteří z nich budou pokračovat ve studiu na vysokých a vyšších odborných školách v nejrůznějších oborech, včetně těch ekonomických. Další část našich bývalých žáků má možnost uplatnit se na trhu práce na rozmanitých ekonomických pracovních pozicích (bankovní úředník, asistent podnikatele, personalista, fakturant apod.) a v široké sféře podnikání.

       Školní chodby opustili se stoprocentní úspěšností naši absolventi učebního oboru Strojní mechanik. Závěrečná učňovská zkouška se skládala z praktické části, ve které prokazovali dovednosti v obsluze strojů a ve správné interpretaci technické dokumentace. V teoretické části museli prokázat odborné znalosti z oboru strojírenství.  Z devatenácti žáků mělo pět žáků při závěrečné zkoušce samé jedničky a zbytek absolventů prospěl.Třináct z těchto úspěšných studentů bude pokračovat v nástavbovém maturitním studiu na naší škole v oboru Podnikání, ve kterém si rozšíří své pracovní a odborné kompetence. Ostatní budou mít ve vysoce prosperujících regionálních firmách, se kterými spolupracovali již během studia na odborné praxi, připravené pracovní uplatnění. 

       Vlivem plošné pandemie se rozloučení s absolventy konalo přímo ve škole, a ne na studéneckém zámečku, jak bylo obvyklé v jiných letech.  Přesto se atmosféra nesla ve svátečním duchu.

      • Vyhlašujeme další kolo přijímacího řízení!

      • 1) do čtyřletých oborů:

       1. 63-41-M/02  Obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch

       2. 63-41-M/02  Obchodní akademie se zaměřením na výpočetní techniku a média

       3. 78-42-M/02  Ekonomické lyceum se zaměřením na cestovní ruch

       4. 78-42-M/02  Ekonomické lyceum se zaměřením na výpočetní techniku a média

        

       2) do tříletých oborů:

       23-51-H/01    Strojní mechanik

        

       Přihlášky přijímáme od 31. května 2021. Přijímací řízení proběhne bez přijímacích zkoušek!