• Novinky

      • Přání

      • Pohodové a veselé vánoční svátky, hodně zdraví a úspěchů ve studijním i osobním životě v novém roce 2021 přeje vedení školy a kolektiv učitelů.

      • Výuka od 14. - 18. 12. 2020

      • Teoretická výuka žáků probíhá formou distanční výuky prostřednictvím IS EDUPAGE pro třídu: 1. A.

       Praktické vyučování probíhá:

       • třída 1.SM v dílnách pracoviště Pars Komponenty, s.r.o.,
       • třída 3.SM na pracovištích spolupracujících firem.

       Žáci tříd 2.A+A, 2.SM, 1.B+2.B a 4.A mají prezenční výuku dle přiloženého rozvrhu.

       Roušky s sebou, rozestupy 2m a mytí rukou!

       Prosíme Vás, abyste průběžně sledovali web stránky školy a IS EDUPAGE!

      • Výuka od 7. - 11. 12. 2020

      • Teoretická výuka žáků probíhá formou distanční výuky prostřednictvím IS EDUPAGE pro třídy: 1.B, 2.A, 3.A.

       Praktické vyučování probíhá:

       třída 2.SM na pracovištích spolupracujících firem.

       Žáci tříd 1.A, 1.SM, SM, 2.B a 4.A mají prezenční výuku dle přiloženého rozvrhu.

       Roušky s sebou, rozestupy 2m a mytí rukou!


       Prosíme Vás, abyste průběžně sledovali web stránky školy a IS EDUPAGE!
        

       Rozvrh na příští týden naleznete v příloze

      • Chcete získat odborné vzdělání ve Studénce?

      • Střední škola ekonomicko-podnikatelská ve Studénce nabízí pro své žáky klidné a přátelské prostředí pro přípravu na budoucí zaměstnání či následné studium na vysoké škole.

       Zájemci o studium si mohou vybrat ze čtyřletých studijních ekonomických oborů Obchodní akademie a Ekonomické lyceum. Výuční list mohou žáci získat ve tříletém učebním oboru Strojní mechanik. Zájemci o získání maturitního vysvědčení mohou pokračovat v navazujícím dvouletém nástavbovém studiu oboru Podnikání, ve kterém mají možnost studovat i žáci tříletých učebních oborů.

       Škola organizuje nejen teoretickou výuku, ale i odbornou praxi jak u maturitních oborů, tak i u učebního oboru v mnoha spřátelených firmách. Žáci mohou díky praxím najít uplatnění např. v oblasti cestovního ruchu, v managementu obchodu, v podnikání nebo mohou pracovat ve firmách v oblasti IT technologií, ve 3D designu, ve strojírenství jako operátor nebo programátor CNC strojů atd. Žáci s maturitní zkouškou mohou vykonávat nejrůznější ekonomické profese jako je např. účetní, asistent, úředník na úřadu práce, bankovní úředník, fakturant, zapisovatel u soudu aj. Nadprůměrné výkony našich žáků škola odměňuje prospěchovým stipendiem až do výše 1 500,- Kč za školní rok. O tom, jak kvalitní vzdělání si naši absolventi odnášejí, svědčí i to, že řada z nich pokračuje na různých vysokých školách.

       V roce 2016 byl na naší škole ve spolupráci s Městem Studénka otevřen nový učební obor Strojní mechanik. Společnost Pars Komponenty, s. r. o. vybudovala pro naši školu to nejdůležitější, učňovské dílny. Škola pravidelně organizuje exkurze do prostor podniku Pars Komponenty, kde se tyto školní dílny nacházejí. Odborný výklad poskytuje náš kolega učitel odborného výcviku pan Ivo Mutina. Pan Mutina provází na těchto exkurzích i rodiče žáků. Během studia žáci 2. a 3. ročníku vykonávají odborný výcvik ve firmách, které jim poskytují prospěchové stipendium, řidičský a svářečský průkaz zdarma. Každý žák vykonávající odborný výcvik ve firmách dostává finanční odměnu za práci až do výše 5 000,- Kč za měsíc.

       Po zlepšení epidemiologické situace budeme organizovat Dny otevřených dveří – v termínech 27. ledna 2021 a 17. února 2021, vždy od 8:00 do 16:30 hod. Nabízíme také možnost individuální návštěvy školy a dílen po dohodě s vedením. Kontakt: tel. č. 556 402 659.

       Zveme Vás!

      • Výuka od 30. 11. 2020

      • Teoretická výuka žáků probíhá formou distanční výuky prostřednictvím IS EDUPAGE pro třídy: 1.A, 1.B, 2.A, 3.A, 2.SM.

       Praktické vyučování probíhá na našem pracovišti:

       třída 1.SM:  skupina p. Mutina - dopoledne

                     skupina p. Mikerásek - odpoledne

       třída 3.SM na pracovištích spolupracujících firem.

        

       Žáci tříd 2.B a 4.A mají prezenční výuku dle přiloženého rozvrhu.

       Prosíme Vás, abyste průběžně sledovali web stránky školy a IS EDUPAGE!

        

       Aktuální rozvrz ke stažení v příloze: 

      • Oznámení

      • Od středy 25. 11. 2020 dochází k uvolnění opatření v oblasti školství. 

       Od středy 25. 11. 2020 kombinujeme prezenční a online výuku. 

       PREZENČNÍ VÝUKA:

       • maturanti –2. B, 4. A
       • učni posledního ročníku –3. SM

       DISTANČNÍ (ONLINE) VÝUKA:

       • ostatní žáci

       Tělesná výuka se nevyučuje!

        

       POVINNÉ JSOU ROUŠKY V CELÉ BUDOVĚ ŠKOLY.

       TŘÍDY BUDOU PRAVIDELNĚ VĚTRÁNY A DEZINFIKOVÁNY. 


       Náhradní rozvrh od středy do pátku naleznete v příloze.

        

      • Návrat do školy

      • 25.11.2020 začíná výuka žákům tříd 2.B, 3.SM a 4.A podle platného rozvrhu pro školní rok 2020/21. Ostatní třídy pokračují do odvolání v distanční výuce.

      • Usnesení Vlády ČR

      • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č.1022, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

       U středních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. Nově se zákaz vztahuje i na přítomnost žáků na praktické výuce.

       Dále se ve dnech 26. a 27. října 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání a tyto dny jsou stanoveny jako dny volna.

      • Distanční výuka

      • Vzhledem k opatřením Ministerstva zdravotnictví musíme od pondělí 5.10. 2020 do 18. 10. 2020 přejít na distanční formu výuky.

       Žáci nemají osobní přítomnost ve škole, výuka probíhá on-line v informančním systému EDUPAGE, na který má každý z žáků přístup. Pokud jim tento přístup zjakéhokoliv důvodu chybí, nechť e-mailem kontaktují jednoho z těchto vyučujících: l.jedlicka@post.cz nebo skotnica.ondrej@gmail.com.

       Distační forma výuky je povinná, žáci budou za práci hodnoceni známkami. Nebude-li žák reagovat na zadané úkoly, bude komisionálně přezkoušen v souladu se školním řádem.

       Věříme, že tuto složitou situaci společnými silami zvládneme a brzy se zase ve škole setkáme.

       Katarína Vrablová, ředitelka školy

      • Odborný výcvik a praxe v plném proudu

      • Nouzový stav, který vstoupil v platnost v pondělí 5. 10. 2020, naštěstí nezasáhl do odborného výcviku na středních školách. Také žáci našeho učebního oboru Strojní mechanik mohou nadále rozvíjet své profesní dovednosti tak, jak byli zvyklí během prezenčního studia. Mohou nadále spolupracovat s firmami Pars Komponenty, s. r. o., MSV Metal Studénka, a. s., Romotop, spol. s. r. o., Massag, a. s., ISMM Group, VOP CZ, s. p. Tawesco, s. r. o., Nordicsteel, s. r. o. a NC Line, a. s.

       Od 12. 10. se budou po dobu 14 dní rovněž účastnit odborné praxe studenti nástavbového oboru Podnikání. Vyzkouší si tak činnosti na různých pracovních pozicích a propojí své teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi.

      • Informace pro rodiče a žáky v době distanční výuky ve SŠ

      • Naše škola vkročila do 2. měsíce nového školního roku poněkud nestandardně. Stejně jako většina středních škol v ČR stojí před námi velká výzva - distanční výuka. Žáci a učitelé tuto situaci nezažívají poprvé, takže vyzbrojeni dovednostmi a zkušenostmi z období jarní karantény se společně pouštíme do výuky na dálku. Držme si palce, ať toto období trvá pouze avizované dva týdny, po kterých plynule navážeme a směle se opět pustíme do prezenční výuky.

       - Teoretická výuka žáků probíhá formou distanční výuky prostřednictvím IS EDUPAGE.

       - Praktické vyučování probíhá na našem pracovišti a pracovištích spolupracujících firem s výjimkou třídy 1. SM dne 5. 10. 2020 (technická výluka).

       Prosíme Vás, abyste průběžně sledovali web stránky školy a IS EDUPAGE!

      • Projektový den 25.9.

      • Třída 1.B - Projektový den ve firmách

       Třídy 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 2.B, 2.SM - Projektový den

       Třídy 1.SM a 3.SM - praxe beze změny

      • Přístup rodičů do školního systému

      • Stejně jako mají žáci naší školy elektronickou třídní knihu, známkování, rozvrh a další ... mají i jejich rodiče (zákonní zástupci) možnost do tohoto systému nahlížet (obzvláště u nezletilých). Základní podmínkou je e-mail zákonného zástupce na jehož základě mu budou vygenerovány přihlašovací údaje.

       Pokud jako zákonný zástupce používáte přihlášení svého dítěte, máte jen základní přehled a doporučujeme si zřídit účet zákonného zástupce.

      • 1. 9. 2020

      • Vážení žáci a rodiče!

        

       Zítra dne 1. 9. 2020 začíná nový školní rok 2020/2021. Do jednotlivých tříd se žáci mají dostavit na 8:00 h. kde třídní učitelé budou žáky informovat a připravovat na nový školní rok do cca 10:00 hod. Ostatní dny bude vždy zveřejněn provizorní rozvrh na vnitřní nástěnce školy v rozsahu zkrácené výuky.

       Ředitelka školy vydává k datu 1. 9. 2020 nová hygienická pravidla pro žáky (viz příloha níže).

       Žádáme všechny ostatní návštěvy školy o rezervaci návštěvy předem telefonicky nebo mailem!

       Přejeme Vám, aby nový školní rok byl pro všechny žáky úspěšný a klidný. 

       Těšíme se na Vás.

         

      • Opravné MZ 2020 podzim - ústní část

      • Dne 15. 9. 2020 od 12:00 hod. budou ve škole probíhat opravné maturitní zkoušky - podzimní termín!

       Prosíme žáky, aby se na tuto hodinu do školy dostavili a připravili se zodpovědně na tyto opravné zkoušky.

      • Slavnostní tóny studentské hymny na Zámečku ve Studénce

      • Letošní jarní období zasáhlo do života snad každého z nás. V nemalé míře ovlivnilo období koronaviru a následné změny ve školství také absolventy Střední školy ekonomicko-podnikatelské ve Studénce. Pro většinu z nich nastala tolik vytoužená chvíle, která bývá skutečným mezníkem v životě mladého člověka. 

          Po týdnech nejistoty, studia a školních květnových konzultací konečně přišla 23. června 2020 na Zámečku ve Studénce tolik očekávaná chvíle pro maturanty ze studijního oboru Obchodní akademie a absolventy tříletého učebního oboru Strojní mechanik. Výuční listy a maturitní vysvědčení vykouzlily úsměv na tváři 21 studentům a staly se tak vstupenkou do další etapy jejich života.Jejich předávání dostalo punc slavnostní chvíle díky noblesnímu prostoru zámečku, slavnostním tónům studentské hymny Gaudeamusigitur a proslovům paní ředitelky, pana starosty, mistra odborného výcvikua třídních učitelů obou oborů.

      • Pozvánka na předávání vysvědčení

      • Srdečně zveme žáky a jejich rodiče k předávání maturitních vysvědčení (2.B, 4.A) a výučních listů (3.SM), které se uskuteční v prostorách zámku ve Studénce dne 23. 6. 2020 od 14:00 hod. Prosíme všechny zvané o dodržování hygienických opatření (roušky).