• Novinky

      • Návrat do školy

      • 25.11.2020 začíná výuka žákům tříd 2.B, 3.SM a 4.A podle platného rozvrhu pro školní rok 2020/21. Ostatní třídy pokračují do odvolání v distanční výuce.

      • Usnesení Vlády ČR

      • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č.1022, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

       U středních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. Nově se zákaz vztahuje i na přítomnost žáků na praktické výuce.

       Dále se ve dnech 26. a 27. října 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání a tyto dny jsou stanoveny jako dny volna.

      • Distanční výuka

      • Vzhledem k opatřením Ministerstva zdravotnictví musíme od pondělí 5.10. 2020 do 18. 10. 2020 přejít na distanční formu výuky.

       Žáci nemají osobní přítomnost ve škole, výuka probíhá on-line v informančním systému EDUPAGE, na který má každý z žáků přístup. Pokud jim tento přístup zjakéhokoliv důvodu chybí, nechť e-mailem kontaktují jednoho z těchto vyučujících: l.jedlicka@post.cz nebo skotnica.ondrej@gmail.com.

       Distační forma výuky je povinná, žáci budou za práci hodnoceni známkami. Nebude-li žák reagovat na zadané úkoly, bude komisionálně přezkoušen v souladu se školním řádem.

       Věříme, že tuto složitou situaci společnými silami zvládneme a brzy se zase ve škole setkáme.

       Katarína Vrablová, ředitelka školy

      • Odborný výcvik a praxe v plném proudu

      • Nouzový stav, který vstoupil v platnost v pondělí 5. 10. 2020, naštěstí nezasáhl do odborného výcviku na středních školách. Také žáci našeho učebního oboru Strojní mechanik mohou nadále rozvíjet své profesní dovednosti tak, jak byli zvyklí během prezenčního studia. Mohou nadále spolupracovat s firmami Pars Komponenty, s. r. o., MSV Metal Studénka, a. s., Romotop, spol. s. r. o., Massag, a. s., ISMM Group, VOP CZ, s. p. Tawesco, s. r. o., Nordicsteel, s. r. o. a NC Line, a. s.

       Od 12. 10. se budou po dobu 14 dní rovněž účastnit odborné praxe studenti nástavbového oboru Podnikání. Vyzkouší si tak činnosti na různých pracovních pozicích a propojí své teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi.

      • Informace pro rodiče a žáky v době distanční výuky ve SŠ

      • Naše škola vkročila do 2. měsíce nového školního roku poněkud nestandardně. Stejně jako většina středních škol v ČR stojí před námi velká výzva - distanční výuka. Žáci a učitelé tuto situaci nezažívají poprvé, takže vyzbrojeni dovednostmi a zkušenostmi z období jarní karantény se společně pouštíme do výuky na dálku. Držme si palce, ať toto období trvá pouze avizované dva týdny, po kterých plynule navážeme a směle se opět pustíme do prezenční výuky.

       - Teoretická výuka žáků probíhá formou distanční výuky prostřednictvím IS EDUPAGE.

       - Praktické vyučování probíhá na našem pracovišti a pracovištích spolupracujících firem s výjimkou třídy 1. SM dne 5. 10. 2020 (technická výluka).

       Prosíme Vás, abyste průběžně sledovali web stránky školy a IS EDUPAGE!

      • Projektový den 25.9.

      • Třída 1.B - Projektový den ve firmách

       Třídy 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 2.B, 2.SM - Projektový den

       Třídy 1.SM a 3.SM - praxe beze změny

      • Přístup rodičů do školního systému

      • Stejně jako mají žáci naší školy elektronickou třídní knihu, známkování, rozvrh a další ... mají i jejich rodiče (zákonní zástupci) možnost do tohoto systému nahlížet (obzvláště u nezletilých). Základní podmínkou je e-mail zákonného zástupce na jehož základě mu budou vygenerovány přihlašovací údaje.

       Pokud jako zákonný zástupce používáte přihlášení svého dítěte, máte jen základní přehled a doporučujeme si zřídit účet zákonného zástupce.

      • 1. 9. 2020

      • Vážení žáci a rodiče!

        

       Zítra dne 1. 9. 2020 začíná nový školní rok 2020/2021. Do jednotlivých tříd se žáci mají dostavit na 8:00 h. kde třídní učitelé budou žáky informovat a připravovat na nový školní rok do cca 10:00 hod. Ostatní dny bude vždy zveřejněn provizorní rozvrh na vnitřní nástěnce školy v rozsahu zkrácené výuky.

       Ředitelka školy vydává k datu 1. 9. 2020 nová hygienická pravidla pro žáky (viz příloha níže).

       Žádáme všechny ostatní návštěvy školy o rezervaci návštěvy předem telefonicky nebo mailem!

       Přejeme Vám, aby nový školní rok byl pro všechny žáky úspěšný a klidný. 

       Těšíme se na Vás.

         

      • Opravné MZ 2020 podzim - ústní část

      • Dne 15. 9. 2020 od 12:00 hod. budou ve škole probíhat opravné maturitní zkoušky - podzimní termín!

       Prosíme žáky, aby se na tuto hodinu do školy dostavili a připravili se zodpovědně na tyto opravné zkoušky.

      • Slavnostní tóny studentské hymny na Zámečku ve Studénce

      • Letošní jarní období zasáhlo do života snad každého z nás. V nemalé míře ovlivnilo období koronaviru a následné změny ve školství také absolventy Střední školy ekonomicko-podnikatelské ve Studénce. Pro většinu z nich nastala tolik vytoužená chvíle, která bývá skutečným mezníkem v životě mladého člověka. 

          Po týdnech nejistoty, studia a školních květnových konzultací konečně přišla 23. června 2020 na Zámečku ve Studénce tolik očekávaná chvíle pro maturanty ze studijního oboru Obchodní akademie a absolventy tříletého učebního oboru Strojní mechanik. Výuční listy a maturitní vysvědčení vykouzlily úsměv na tváři 21 studentům a staly se tak vstupenkou do další etapy jejich života.Jejich předávání dostalo punc slavnostní chvíle díky noblesnímu prostoru zámečku, slavnostním tónům studentské hymny Gaudeamusigitur a proslovům paní ředitelky, pana starosty, mistra odborného výcvikua třídních učitelů obou oborů.

      • Pozvánka na předávání vysvědčení

      • Srdečně zveme žáky a jejich rodiče k předávání maturitních vysvědčení (2.B, 4.A) a výučních listů (3.SM), které se uskuteční v prostorách zámku ve Studénce dne 23. 6. 2020 od 14:00 hod. Prosíme všechny zvané o dodržování hygienických opatření (roušky).

      • UPOZORNĚNÍ! - KONZULTACE OD 8.6. 2020

      • Vážení pedagogové a žáci, od 8. 6. 2020 začínají na naší škole konzultace pro třídy 1. SM a 2.SM a od 9.6. 2020 se přidávají třídy 1.A, 2. A, 3.A a 1.B (vše dle harmonogramu konzultací viz příloha).Chtěli bychom s Vámi po několikaměsíční odmlce navázat na předchozí spolupráci, uzavřít klasifikaci za jednotlivá pololetí šk. r. 2019/20 (klasifikace musí být uzavřena do 31. srpna 2020, jestliže tak nebude, žákovi bude navržena možnost opakování ročníku), mít třídnické hodiny a zase začít spolu komunikovat osobně. Dne 8. 6. 2020 se také uskuteční Jednotné přijímací zkoušky pro žáky vybraných oborů. Upozorňujeme na dodržování hygienických pravidel!!

       Těšíme se na Vás.

      • Pod rouškou - literární soutěž

      • Tato zvláštní doba - období koronaviru, si zasluhuje, abychom si zapamatovali, co jsme prožívali a jak jsme se cítili. Jak jsme vnímali změny ve společnosti, doma, při dálkovém studiu atd… Někteří žáci naší školy ztvárnili své pocity a postoje v originálních, mnohdy velmi vtipných literárních dílech. Díky soutěži jsme s kolegy učiteli, kteří zasedli v odborné porotě, zjistili, že naše malá škola disponuje skvělými básníky a spisovateli. Nyní můžete společně s námi nahlédnout pod pokličku jejich tvůrčího nadšení. Absolutním vítězem se stal student 2.B Roman Šec, v patách mu básnil Martin Rychtár ze třídy Strojní mechanik 1. SM a na třetím místě se umístil Kevin Černoch také z učebního oboru, tentokrát ze 3. SM.

           Zároveň chceme pochválit také ostatní soutěžící, protože vybrat ta nejlepší a nejzajímavější dílka bylo docela obtížné. Pevné zdraví a mnohá políbení múzy přejí paní učitelky Němčíková, Richterová, Bittnerová a celý učitelský sbor.

      • Rozhodnutí ředitelky školy

      • Ředitelka školy rozhodla ke dni 8. 4. 2020 na základě doporučení pedagogické rady a předmětové komise odborných předmětů o změně náhradního způsobu konání a hodnocení maturitní práce z odborných ekonomických předmětů.