• Novinky

      • Oznámení pro žáky 2.B a 4.A

      • Žákům závěrečných ročníků 2.B a 4.A oznamujeme, že dne 27. dubna 2021 od 8:30 h. budou zahájeny skupinové konzultace žáků (max. 6 žáků). Podmínkou pro účast na skupinových konzultacích je absolvování antigenních testů na COVID-19 ve svých třídách v budově školy od 8:30 h.. Způsob testování antigenním testem naleznete v instruktážním videu k samotestování testy Singclean GOOD TEST viz https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4..  Rozdělení do skupin proběhne podle zájmu žáků.

       Těšíme se na Vás!

      • Oznámení pro žáky 3. SM

      • Žákům závěrečného ročníku 3. SM oznamujeme, že v týdnu od 26. dubna 2021 bude zahájena praktická výuka. Podmínkou pro účast na praktické výuce je absolvování antigenních testů na COVID-19.

       Rozdělení do skupin:

       1. skupina: p. Mutina (žáci -10., Balhar – Koryťák)
       testování v 7:00 h. ve škole
       7:30 h. dílny

       2. skupina: p. Mikerásek (žáci 11.-19., Kőtt – Tobolová)
       testování v 13:00 h. ve škole
       13:30 h. dílny

       Těšíme se na Vás!

      • Termíny přijímacího řízení

      • Termíny přijímacího řízení na SŠEPS, o. p. s. ve šk. roce 2020/21

       Přijímací řízení formou školních přijímacích zkoušek bude ve dnech  5. a 7. května 2021.

       Žáci jsou pozváni na tyto termíny pozvánkou zaslanou elektronicky a poštou.

       Dále Vás informujeme, že podle opatření MŠMT a MZD ČR budou žáci povinně testováni antigenními testy!

      • Velikonoce

      • Příjemné prožití velikonočních svátků, bohatou koledu a spoustu energie do jarních dní přeje žákům a jejich rodičům vedení školy a kolektiv pedagogů.

      • Termíny závěrečných zkoušek ve šk. roce 2020/21

      • Žáci 3. ročníku oboru Strojní mechanik budou mít tyto termíny závěrečných zkoušek:

       Praktické zkoušky:

       7. – 8. června 2021 – 1. skupina

       9. – 10. června 2021 – 2. Skupina

       Ústní zkoušky:

       23. června 2021

      • Úpravy maturitních zkoušek

      • Ministerstvo školství oficiálně představilo poslední úpravy letošních maturit.

       Sledujte informace v sekci Novinky, kde postupně zveřejníme další podrobnosti.

      • Oznámení

      • Vážení žáci, rodiče a kolegové!

       Od 1. 3. 2021 nebude prezenční výuka závěrečných ročníků obnovena, budeme tedy pokračovat tak jako dosud.

       V týdnu od 8. 3. do 14. 3. 2021 máme jarní prázdniny.

       Prosíme Vás, abyste průběžně sledovali web stránky školy a IS EDUPAGE!

       Vedení školy

      • Nouzový stav prodloužen

      • Vláda vyhlásila na období od 15. února 2021 do 28. února 2021 nouzový stav.
       Školy zůstávají ve stejném režimu jako doposud.

      • Elektronické výpisy vysvědčení

      • Milí žáci, rodiče, zákonní zástupci. Elektronické výpisy vysvědčení jsou dostupné od rána 28. 1. 2021 po přihlášení se do informačního systému Edupage.

       V případě problémů s přihlášením nebo nesrovnalostmi ve výpisu kontaktujte třídní učitele.

       V připadě neklasifikovaných předmětů kontaktujte dané vyučující ohledně termínu doklasifikace.

       Elektronické výpisy vysvědčení

      • Nevíš kam po základce? Vyber si své budoucí zaměření u nás…

      • Střední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s., nabízí pro své žáky klidné a přátelské prostředí pro přípravu na budoucí zaměstnání či následné studium na vysoké škole.

       Zájemci o studium si mohou vybrat ze čtyřletých studijních ekonomických oborů Obchodní akademie a Ekonomické lyceum. Výuční list mohou žáci získat ve tříletém učebním oboru Strojní mechanik. Zájemci o získání maturitního vysvědčení mohou pokračovat v navazujícím dvouletém nástavbovém studiu oboru Podnikání, ve kterém mají možnost studovat i žáci tříletých učebních oborů. Přijímací řízení bude probíhat formou školní přijímací zkoušky z obecných studijních předpokladů (bez ČJ a MA). Žáci budou přijímáni podle prospěchu ze ZŠ do naplnění kapacity oboru.

       Škola organizuje nejen teoretickou výuku, ale i odbornou praxi jak u maturitních oborů, tak i u učebního oboru v mnoha spřátelených firmách. Žáci mohou díky praxím najít uplatnění např. v oblasti cestovního ruchu, v managementu obchodu, v podnikání nebo mohou pracovat ve firmách v oblasti IT technologií, ve 3D designu, ve strojírenství jako operátor nebo programátor CNC strojů atd. Žáci s maturitní zkouškou mohou vykonávat nejrůznější ekonomické profese jako je např. účetní, asistent, úředník na úřadu práce, bankovní úředník, fakturant, zapisovatel u soudu aj. Nadprůměrné výkony našich žáků škola odměňuje prospěchovým stipendiem až do výše 1 500 Kč za školní rok. O tom, jak kvalitní vzdělání si naši absolventi odnášejí, svědčí i to, že řada z nich pokračuje na různých vysokých školách.

       V roce 2016 byl na naší škole ve spolupráci s městem Studénka otevřen nový učební obor Strojní mechanik. Společnost Pars Komponenty, s. r. o., vybudovala pro naši školu to nejdůležitější, učňovské dílny. Škola pravidelně organizuje exkurze do prostor podniku Pars Komponenty, kde se tyto školní dílny nacházejí. Odborný výklad poskytuje náš kolega učitel odborného výcviku pan Ivo Mutina. Pan Mutina provází na těchto exkurzích i rodiče žáků. Během studia žáci 2. a 3. ročníku vykonávají odborný výcvik ve firmách, které jim poskytují prospěchové stipendium, řidičský a svářečský průkaz zdarma. Každý žák vykonávající odborný výcvik ve firmách dostává finanční odměnu za práci až do výše 5 000 Kč za měsíc.

       I přesto, že škola je z důvodu koronavirové epidemie pro žáky nyní uzavřená, stále se něco děje. V těchto dnech prochází budova školy druhou etapou zateplení a výměny oken. Neustále se vyvíjíme a snažíme se naše prostředí modernizovat, aby se u nás žáci cítili komfortně. V průběhu tohoto školního roku jsme náš tým učitelů rozšířili o dva nové odborníky z praxe. Náš pracovní kolektiv se skládá z 15 pedagogických pracovníků. Snažíme se k žákům přistupovat individuálně nad rámec vymezených hodin.

       Po zlepšení epidemiologické situace Vám nabízíme možnost individuální návštěvy školy a dílen po telefonické dohodě s vedením. Kontakt: tel. č. 556 402 659.

       Zveme Vás!

       Monika Kochová

       zástupkyně ředitelky školy

      • Informace o výuce od 4. 1. 2021

      • Výuka od pondělí 4. 1. 2021 se pro všechny žáky školy (včetně praktické výuky) vrací do distančního režimu

       Připomínáme, že distanční výuka je povinná a bude platit do uvolnění opatření.

       Prosíme, abyste sledovali naše stránky a EDUPAGE!

      • Přání

      • Pohodové a veselé vánoční svátky, hodně zdraví a úspěchů ve studijním i osobním životě v novém roce 2021 přeje vedení školy a kolektiv učitelů.

      • Výuka od 14. - 18. 12. 2020

      • Teoretická výuka žáků probíhá formou distanční výuky prostřednictvím IS EDUPAGE pro třídu: 1. A.

       Praktické vyučování probíhá:

       • třída 1.SM v dílnách pracoviště Pars Komponenty, s.r.o.,
       • třída 3.SM na pracovištích spolupracujících firem.

       Žáci tříd 2.A+A, 2.SM, 1.B+2.B a 4.A mají prezenční výuku dle přiloženého rozvrhu.

       Roušky s sebou, rozestupy 2m a mytí rukou!

       Prosíme Vás, abyste průběžně sledovali web stránky školy a IS EDUPAGE!

      • Výuka od 7. - 11. 12. 2020

      • Teoretická výuka žáků probíhá formou distanční výuky prostřednictvím IS EDUPAGE pro třídy: 1.B, 2.A, 3.A.

       Praktické vyučování probíhá:

       třída 2.SM na pracovištích spolupracujících firem.

       Žáci tříd 1.A, 1.SM, SM, 2.B a 4.A mají prezenční výuku dle přiloženého rozvrhu.

       Roušky s sebou, rozestupy 2m a mytí rukou!


       Prosíme Vás, abyste průběžně sledovali web stránky školy a IS EDUPAGE!
        

       Rozvrh na příští týden naleznete v příloze

      • Chcete získat odborné vzdělání ve Studénce?

      • Střední škola ekonomicko-podnikatelská ve Studénce nabízí pro své žáky klidné a přátelské prostředí pro přípravu na budoucí zaměstnání či následné studium na vysoké škole.

       Zájemci o studium si mohou vybrat ze čtyřletých studijních ekonomických oborů Obchodní akademie a Ekonomické lyceum. Výuční list mohou žáci získat ve tříletém učebním oboru Strojní mechanik. Zájemci o získání maturitního vysvědčení mohou pokračovat v navazujícím dvouletém nástavbovém studiu oboru Podnikání, ve kterém mají možnost studovat i žáci tříletých učebních oborů.

       Škola organizuje nejen teoretickou výuku, ale i odbornou praxi jak u maturitních oborů, tak i u učebního oboru v mnoha spřátelených firmách. Žáci mohou díky praxím najít uplatnění např. v oblasti cestovního ruchu, v managementu obchodu, v podnikání nebo mohou pracovat ve firmách v oblasti IT technologií, ve 3D designu, ve strojírenství jako operátor nebo programátor CNC strojů atd. Žáci s maturitní zkouškou mohou vykonávat nejrůznější ekonomické profese jako je např. účetní, asistent, úředník na úřadu práce, bankovní úředník, fakturant, zapisovatel u soudu aj. Nadprůměrné výkony našich žáků škola odměňuje prospěchovým stipendiem až do výše 1 500,- Kč za školní rok. O tom, jak kvalitní vzdělání si naši absolventi odnášejí, svědčí i to, že řada z nich pokračuje na různých vysokých školách.

       V roce 2016 byl na naší škole ve spolupráci s Městem Studénka otevřen nový učební obor Strojní mechanik. Společnost Pars Komponenty, s. r. o. vybudovala pro naši školu to nejdůležitější, učňovské dílny. Škola pravidelně organizuje exkurze do prostor podniku Pars Komponenty, kde se tyto školní dílny nacházejí. Odborný výklad poskytuje náš kolega učitel odborného výcviku pan Ivo Mutina. Pan Mutina provází na těchto exkurzích i rodiče žáků. Během studia žáci 2. a 3. ročníku vykonávají odborný výcvik ve firmách, které jim poskytují prospěchové stipendium, řidičský a svářečský průkaz zdarma. Každý žák vykonávající odborný výcvik ve firmách dostává finanční odměnu za práci až do výše 5 000,- Kč za měsíc.

       Po zlepšení epidemiologické situace budeme organizovat Dny otevřených dveří – v termínech 27. ledna 2021 a 17. února 2021, vždy od 8:00 do 16:30 hod. Nabízíme také možnost individuální návštěvy školy a dílen po dohodě s vedením. Kontakt: tel. č. 556 402 659.

       Zveme Vás!

      • Výuka od 30. 11. 2020

      • Teoretická výuka žáků probíhá formou distanční výuky prostřednictvím IS EDUPAGE pro třídy: 1.A, 1.B, 2.A, 3.A, 2.SM.

       Praktické vyučování probíhá na našem pracovišti:

       třída 1.SM:  skupina p. Mutina - dopoledne

                     skupina p. Mikerásek - odpoledne

       třída 3.SM na pracovištích spolupracujících firem.

        

       Žáci tříd 2.B a 4.A mají prezenční výuku dle přiloženého rozvrhu.

       Prosíme Vás, abyste průběžně sledovali web stránky školy a IS EDUPAGE!

        

       Aktuální rozvrz ke stažení v příloze: 

      • Oznámení

      • Od středy 25. 11. 2020 dochází k uvolnění opatření v oblasti školství. 

       Od středy 25. 11. 2020 kombinujeme prezenční a online výuku. 

       PREZENČNÍ VÝUKA:

       • maturanti –2. B, 4. A
       • učni posledního ročníku –3. SM

       DISTANČNÍ (ONLINE) VÝUKA:

       • ostatní žáci

       Tělesná výuka se nevyučuje!

        

       POVINNÉ JSOU ROUŠKY V CELÉ BUDOVĚ ŠKOLY.

       TŘÍDY BUDOU PRAVIDELNĚ VĚTRÁNY A DEZINFIKOVÁNY. 


       Náhradní rozvrh od středy do pátku naleznete v příloze.