• Novinky

      • Futsalový turnaj Kopřivnice

      • Výběr sportovců z naší školy se zúčastnil futsalového turnaje v Kopřivnici. Oproti loňským ročníkům jsme tým výrazně omladili a příležitost tak dostali i hráči narození v roce 2008. V konkurenci silných soupeřů z Nového Jičína, Kopřivnice a Oder jsme obsadili konečné 4. místo.

       Děkujeme všem hráčům za dobrou reprezentaci škol, za týmového ducha a za fair play přístup. Už teď se těšíme na další ročník turnaje.

       Nominace: Jan Haša 3.A, Ondřej Nikel 2.SM, Václav Kovář 2.SM, Adam Grossman 1.B, Ondřej Mizer 1.SM, Tadeáš Balhar 2.B, Vít Kellner 3.SM, Roman Liška 2.SM, Martin Sládeček 3.SM, Martin Oderský 1.A

       Střelci: Vít Kellner, Tadeáš Balhar

      • Halloween na půdě střední školy ve Studénce

      • Před pár týdny se naši noví žáci z prvního ročníku vyjádřili, že se málo znají s žáky z jiných tříd a že by se s nimi rádi seznámili blíže, nejlépe prostřednictvím nějaké společné aktivity. Toto přání s radostí vyslyšela jejich vlídná a vstřícná paní třídní učitelka, přičemž Ideální příležitostí byl zrovna Halloween. V duchu tradice starého keltského svátku, který propojuje svět zesnulých se světem živých, se právě i naši žáci dne 25. 10. 2023 přestrojili za duchy, zombie, příšery, či dokonce hejkaly a víly. V kostýmech a s pořádně černým make-upem a krvavými skvrnami se žáci i učitelé sešli ve společných prostorách školy, kde plnili záludné úkoly, soutěže a kvízy, jež připravili naši prváci. „Neboj se,“ přemlouvali nedůvěřivé spolužáky, „jen tam tu ruku ponoř a zkus hmatem uhádnout, co to je?“ Sice nedůvěřivě, ale plni odhodláni ponořili soutěžící ruku do neznáma, aby zjistili, že…živý pavouk to nebyl, opravdu se nikdo nemusel bát.

       Rovněž proběhly soutěže o nejlépe vyzdobenou třídu, zde by možná bylo lépe říct o nejhrozivěji vyzdobenou třídu… Zkrátka a dobře, žáci se do toho pustili s vervou, a třídy brzy vypadaly jako opuštěný hřbitov na anglickém venkově. Také se hodnotily nejstrašidelnější kostýmy, přičemž se na první místo vyšvihl tajemný hejkal, který se pravděpodobně zjevil z místních blat. Nakonec si soutěžící lámali hlavy nad starou dobrou morseovkou, aby našli směr k tajemnému pokladu, plnému výtvarných potřeb, které si mezi sebou rozdělili.

       Tímto našim žákům z prvního ročníku děkujeme za jejich vtipný přístup, který všem zpříjemnil podzimní dny, a doufáme, že budou svými nápady přispívat k aktivnímu životu na naší škole i nadále.

       Příští rojení žáků se bude konat ještě ke konci roku 2023 a to ve středu 13. 12. a dále pak v roce 2024, ve středu 17. 1. Právě tyto dny otevíráme naše dveře všem zájemcům o prohlídku a o získání širšího povědomí o studijních programech i studentském životě na půdě Střední školy ekonomicko-podnikatelské ve Studénce.  Nuda to zcela jistě nebude, o to se už postará náš školní hejkal.

       Za SŠEPS, o. p. s.: Mgr. Lucie Jančíková

      • Exkurze v rodinné firmě Pars Komponenty, s.r.o.

      • Ve středu 25. října 2023 navštívili žáci prvního ročníku naší školy v rámci projektu Operační program zaměstnanost plus, reg. č. projektu: CZ.03.01.02/00/22_020/0000727,

       pod názvem Jiná kariéra, který je financován z prostředků EU, výrobní podnik Pars Komponenty, s.r.o. ve Studénce.

       Společnost patří mezi přední výrobce komponentů pro hromadné dopravní prostředky. Zaměřuje se také na průkopnický vývoj nových výrobků a poskytují tento vývoj výrobcům po celém světě. Jejich projektanti vymysleli bezpečnostní světelné efekty při vystupování a nastupování do prostředků hromadných přeprav. V celé České republice jezdí tramvaje s těmito bezpečnostními prvky. 

       Naši žáci měli možnost provoz a život podniku vidět z blízka. Seznámili se se všemi úseky, osahali si práci v lakovně. Zajímavé a obdivuhodné je, že si vše spravují sami od návrhů jednotlivých komponentů, obrábění materiálu na CNC strojích a jejich programování až po výstupní kontrolu jednotlivých výrobků. Firma nabízí učňovské vzdělávání a svářečskou školu. A věřte, že jsem viděla na žácích, že je to zaujalo.

       V průběhu celé exkurze se žáci mohli seznámit s řadou profesí, které jsou v této firmě zastoupeny. Pracovník v takové firmě musí být pečlivý, dobrý na přesnost a kvalitu a musí být schopný vést konverzaci v cizích jazycích.

       Poděkování patří Ivovi Mutinovi a paní Kamile Kakurové, kteří  žáky exkurzí provázeli a velmi zajímavě jim provoz ve firmě představili.

        

       Za projekt Jiná kariéra: Ing. Aneta Richterová Uhlová

      • Třídní schůzky

      • Vážení rodiče a žáci, dne 22. 11. 2023 (středa) budou od 15:30 h. do 16:30 h. probíhat třídní schůzky v jednotlivých třídách žáků.

       Těšíme se na Vaši návštěvu!