• Novinky

      • Landek Park Ostrava

      • Žáci a pedagogové naší školy se v pátek 17. 9. 2021 vrámci Projektového dne mimo školu projektu Kvalitnější vzdělávání, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016201,vydali autobusem do ostravského Hornického muzea, které se nachází v areálu Landek Parku. Po několikaměsíční pauze se tak mohli těšit ze společně stráveného času mimo školní lavice.

       Tato lokalita se mmj. proslavila řadou archeologických pravěkých nálezů, mezi něž patří např. malá soška Venuše. Hlavním bodem programu se stala prohlídka dolu Anselm, kde byli všichni zúčastnění vtaženi do tajů hornického života. Získali tak díky erudovanému a poutavému výkladu pana průvodce poměrně přesnou představu o práci v uhelných slojích a o tom, jaký probíhal v minulosti každodenní život havíře a celé jeho rodiny. Vyprávění bylo okořeněno zajímavými a vtipnými historkami, díky kterým se žáci dozvěděli, jaké používali horníci nástroje, ale také zjistili, čím se odlišoval tehdejší život od toho dnešního.

       Na závěr příjemně stráveného dopoledne si studenti prohlédli zajímavou expozici báňského důlního záchranářství, vytvořenou na místě bývalých havířských šaten, kde objevili např. starobylé záchranářské helmy nebo dýchací přístroje.

       Znalosti, získané návštěvou Hornického muzea, si žáci ověřili formou speciálních pracovních listů, které byly za tímto účelem zhotoveny. Všichni se už těšíme na další podobné zajímavé akce.

      • Projektový den

      • Prosíme všechny žáky, aby si na zítřejší projektový den vzali jak do autobusu, tak na komentovanou prohlídku respirátor.