• Novinky

      • Absolventi odcházejí, rozloučení proběhlo ve škole

      • Rok se s rokem sešel a naše škola mohla opět vyslat do světa práce další absolventy čtyřletého oboru Obchodní akademie a nástavbového studia oboru Podnikání. Mezi úspěšnými maturanty byli rovněž ti, kteří prospěli s vyznamenáním. Někteří z nich budou pokračovat ve studiu na vysokých a vyšších odborných školách v nejrůznějších oborech, včetně těch ekonomických. Další část našich bývalých žáků má možnost uplatnit se na trhu práce na rozmanitých ekonomických pracovních pozicích (bankovní úředník, asistent podnikatele, personalista, fakturant apod.) a v široké sféře podnikání.

       Školní chodby opustili se stoprocentní úspěšností naši absolventi učebního oboru Strojní mechanik. Závěrečná učňovská zkouška se skládala z praktické části, ve které prokazovali dovednosti v obsluze strojů a ve správné interpretaci technické dokumentace. V teoretické části museli prokázat odborné znalosti z oboru strojírenství.  Z devatenácti žáků mělo pět žáků při závěrečné zkoušce samé jedničky a zbytek absolventů prospěl.Třináct z těchto úspěšných studentů bude pokračovat v nástavbovém maturitním studiu na naší škole v oboru Podnikání, ve kterém si rozšíří své pracovní a odborné kompetence. Ostatní budou mít ve vysoce prosperujících regionálních firmách, se kterými spolupracovali již během studia na odborné praxi, připravené pracovní uplatnění. 

       Vlivem plošné pandemie se rozloučení s absolventy konalo přímo ve škole, a ne na studéneckém zámečku, jak bylo obvyklé v jiných letech.  Přesto se atmosféra nesla ve svátečním duchu.