• Novinky

      • Elektronické výpisy vysvědčení

      • Milí žáci, rodiče, zákonní zástupci. Elektronické výpisy vysvědčení jsou dostupné od rána 28. 1. 2021 po přihlášení se do informačního systému Edupage.

       V případě problémů s přihlášením nebo nesrovnalostmi ve výpisu kontaktujte třídní učitele.

       V připadě neklasifikovaných předmětů kontaktujte dané vyučující ohledně termínu doklasifikace.

       Elektronické výpisy vysvědčení

      • Nevíš kam po základce? Vyber si své budoucí zaměření u nás…

      • Střední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s., nabízí pro své žáky klidné a přátelské prostředí pro přípravu na budoucí zaměstnání či následné studium na vysoké škole.

       Zájemci o studium si mohou vybrat ze čtyřletých studijních ekonomických oborů Obchodní akademie a Ekonomické lyceum. Výuční list mohou žáci získat ve tříletém učebním oboru Strojní mechanik. Zájemci o získání maturitního vysvědčení mohou pokračovat v navazujícím dvouletém nástavbovém studiu oboru Podnikání, ve kterém mají možnost studovat i žáci tříletých učebních oborů. Přijímací řízení bude probíhat formou školní přijímací zkoušky z obecných studijních předpokladů (bez ČJ a MA). Žáci budou přijímáni podle prospěchu ze ZŠ do naplnění kapacity oboru.

       Škola organizuje nejen teoretickou výuku, ale i odbornou praxi jak u maturitních oborů, tak i u učebního oboru v mnoha spřátelených firmách. Žáci mohou díky praxím najít uplatnění např. v oblasti cestovního ruchu, v managementu obchodu, v podnikání nebo mohou pracovat ve firmách v oblasti IT technologií, ve 3D designu, ve strojírenství jako operátor nebo programátor CNC strojů atd. Žáci s maturitní zkouškou mohou vykonávat nejrůznější ekonomické profese jako je např. účetní, asistent, úředník na úřadu práce, bankovní úředník, fakturant, zapisovatel u soudu aj. Nadprůměrné výkony našich žáků škola odměňuje prospěchovým stipendiem až do výše 1 500 Kč za školní rok. O tom, jak kvalitní vzdělání si naši absolventi odnášejí, svědčí i to, že řada z nich pokračuje na různých vysokých školách.

       V roce 2016 byl na naší škole ve spolupráci s městem Studénka otevřen nový učební obor Strojní mechanik. Společnost Pars Komponenty, s. r. o., vybudovala pro naši školu to nejdůležitější, učňovské dílny. Škola pravidelně organizuje exkurze do prostor podniku Pars Komponenty, kde se tyto školní dílny nacházejí. Odborný výklad poskytuje náš kolega učitel odborného výcviku pan Ivo Mutina. Pan Mutina provází na těchto exkurzích i rodiče žáků. Během studia žáci 2. a 3. ročníku vykonávají odborný výcvik ve firmách, které jim poskytují prospěchové stipendium, řidičský a svářečský průkaz zdarma. Každý žák vykonávající odborný výcvik ve firmách dostává finanční odměnu za práci až do výše 5 000 Kč za měsíc.

       I přesto, že škola je z důvodu koronavirové epidemie pro žáky nyní uzavřená, stále se něco děje. V těchto dnech prochází budova školy druhou etapou zateplení a výměny oken. Neustále se vyvíjíme a snažíme se naše prostředí modernizovat, aby se u nás žáci cítili komfortně. V průběhu tohoto školního roku jsme náš tým učitelů rozšířili o dva nové odborníky z praxe. Náš pracovní kolektiv se skládá z 15 pedagogických pracovníků. Snažíme se k žákům přistupovat individuálně nad rámec vymezených hodin.

       Po zlepšení epidemiologické situace Vám nabízíme možnost individuální návštěvy školy a dílen po telefonické dohodě s vedením. Kontakt: tel. č. 556 402 659.

       Zveme Vás!

       Monika Kochová

       zástupkyně ředitelky školy