• Novinky

      • Informace o výuce od 4. 1. 2021

      • Výuka od pondělí 4. 1. 2021 se pro všechny žáky školy (včetně praktické výuky) vrací do distančního režimu

       Připomínáme, že distanční výuka je povinná a bude platit do uvolnění opatření.

       Prosíme, abyste sledovali naše stránky a EDUPAGE!

      • Přání

      • Pohodové a veselé vánoční svátky, hodně zdraví a úspěchů ve studijním i osobním životě v novém roce 2021 přeje vedení školy a kolektiv učitelů.

      • Výuka od 14. - 18. 12. 2020

      • Teoretická výuka žáků probíhá formou distanční výuky prostřednictvím IS EDUPAGE pro třídu: 1. A.

       Praktické vyučování probíhá:

       • třída 1.SM v dílnách pracoviště Pars Komponenty, s.r.o.,
       • třída 3.SM na pracovištích spolupracujících firem.

       Žáci tříd 2.A+A, 2.SM, 1.B+2.B a 4.A mají prezenční výuku dle přiloženého rozvrhu.

       Roušky s sebou, rozestupy 2m a mytí rukou!

       Prosíme Vás, abyste průběžně sledovali web stránky školy a IS EDUPAGE!

      • Výuka od 7. - 11. 12. 2020

      • Teoretická výuka žáků probíhá formou distanční výuky prostřednictvím IS EDUPAGE pro třídy: 1.B, 2.A, 3.A.

       Praktické vyučování probíhá:

       třída 2.SM na pracovištích spolupracujících firem.

       Žáci tříd 1.A, 1.SM, SM, 2.B a 4.A mají prezenční výuku dle přiloženého rozvrhu.

       Roušky s sebou, rozestupy 2m a mytí rukou!


       Prosíme Vás, abyste průběžně sledovali web stránky školy a IS EDUPAGE!
        

       Rozvrh na příští týden naleznete v příloze

      • Chcete získat odborné vzdělání ve Studénce?

      • Střední škola ekonomicko-podnikatelská ve Studénce nabízí pro své žáky klidné a přátelské prostředí pro přípravu na budoucí zaměstnání či následné studium na vysoké škole.

       Zájemci o studium si mohou vybrat ze čtyřletých studijních ekonomických oborů Obchodní akademie a Ekonomické lyceum. Výuční list mohou žáci získat ve tříletém učebním oboru Strojní mechanik. Zájemci o získání maturitního vysvědčení mohou pokračovat v navazujícím dvouletém nástavbovém studiu oboru Podnikání, ve kterém mají možnost studovat i žáci tříletých učebních oborů.

       Škola organizuje nejen teoretickou výuku, ale i odbornou praxi jak u maturitních oborů, tak i u učebního oboru v mnoha spřátelených firmách. Žáci mohou díky praxím najít uplatnění např. v oblasti cestovního ruchu, v managementu obchodu, v podnikání nebo mohou pracovat ve firmách v oblasti IT technologií, ve 3D designu, ve strojírenství jako operátor nebo programátor CNC strojů atd. Žáci s maturitní zkouškou mohou vykonávat nejrůznější ekonomické profese jako je např. účetní, asistent, úředník na úřadu práce, bankovní úředník, fakturant, zapisovatel u soudu aj. Nadprůměrné výkony našich žáků škola odměňuje prospěchovým stipendiem až do výše 1 500,- Kč za školní rok. O tom, jak kvalitní vzdělání si naši absolventi odnášejí, svědčí i to, že řada z nich pokračuje na různých vysokých školách.

       V roce 2016 byl na naší škole ve spolupráci s Městem Studénka otevřen nový učební obor Strojní mechanik. Společnost Pars Komponenty, s. r. o. vybudovala pro naši školu to nejdůležitější, učňovské dílny. Škola pravidelně organizuje exkurze do prostor podniku Pars Komponenty, kde se tyto školní dílny nacházejí. Odborný výklad poskytuje náš kolega učitel odborného výcviku pan Ivo Mutina. Pan Mutina provází na těchto exkurzích i rodiče žáků. Během studia žáci 2. a 3. ročníku vykonávají odborný výcvik ve firmách, které jim poskytují prospěchové stipendium, řidičský a svářečský průkaz zdarma. Každý žák vykonávající odborný výcvik ve firmách dostává finanční odměnu za práci až do výše 5 000,- Kč za měsíc.

       Po zlepšení epidemiologické situace budeme organizovat Dny otevřených dveří – v termínech 27. ledna 2021 a 17. února 2021, vždy od 8:00 do 16:30 hod. Nabízíme také možnost individuální návštěvy školy a dílen po dohodě s vedením. Kontakt: tel. č. 556 402 659.

       Zveme Vás!