• Novinky

      • Výuka od 30. 11. 2020

      • Teoretická výuka žáků probíhá formou distanční výuky prostřednictvím IS EDUPAGE pro třídy: 1.A, 1.B, 2.A, 3.A, 2.SM.

       Praktické vyučování probíhá na našem pracovišti:

       třída 1.SM:  skupina p. Mutina - dopoledne

                     skupina p. Mikerásek - odpoledne

       třída 3.SM na pracovištích spolupracujících firem.

        

       Žáci tříd 2.B a 4.A mají prezenční výuku dle přiloženého rozvrhu.

       Prosíme Vás, abyste průběžně sledovali web stránky školy a IS EDUPAGE!

        

       Aktuální rozvrz ke stažení v příloze: 

      • Oznámení

      • Od středy 25. 11. 2020 dochází k uvolnění opatření v oblasti školství. 

       Od středy 25. 11. 2020 kombinujeme prezenční a online výuku. 

       PREZENČNÍ VÝUKA:

       • maturanti –2. B, 4. A
       • učni posledního ročníku –3. SM

       DISTANČNÍ (ONLINE) VÝUKA:

       • ostatní žáci

       Tělesná výuka se nevyučuje!

        

       POVINNÉ JSOU ROUŠKY V CELÉ BUDOVĚ ŠKOLY.

       TŘÍDY BUDOU PRAVIDELNĚ VĚTRÁNY A DEZINFIKOVÁNY. 


       Náhradní rozvrh od středy do pátku naleznete v příloze.

        

      • Návrat do školy

      • 25.11.2020 začíná výuka žákům tříd 2.B, 3.SM a 4.A podle platného rozvrhu pro školní rok 2020/21. Ostatní třídy pokračují do odvolání v distanční výuce.