• Novinky

      • Usnesení Vlády ČR

      • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č.1022, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

       U středních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. Nově se zákaz vztahuje i na přítomnost žáků na praktické výuce.

       Dále se ve dnech 26. a 27. října 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání a tyto dny jsou stanoveny jako dny volna.

      • Distanční výuka

      • Vzhledem k opatřením Ministerstva zdravotnictví musíme od pondělí 5.10. 2020 do 18. 10. 2020 přejít na distanční formu výuky.

       Žáci nemají osobní přítomnost ve škole, výuka probíhá on-line v informančním systému EDUPAGE, na který má každý z žáků přístup. Pokud jim tento přístup zjakéhokoliv důvodu chybí, nechť e-mailem kontaktují jednoho z těchto vyučujících: l.jedlicka@post.cz nebo skotnica.ondrej@gmail.com.

       Distační forma výuky je povinná, žáci budou za práci hodnoceni známkami. Nebude-li žák reagovat na zadané úkoly, bude komisionálně přezkoušen v souladu se školním řádem.

       Věříme, že tuto složitou situaci společnými silami zvládneme a brzy se zase ve škole setkáme.

       Katarína Vrablová, ředitelka školy

      • Odborný výcvik a praxe v plném proudu

      • Nouzový stav, který vstoupil v platnost v pondělí 5. 10. 2020, naštěstí nezasáhl do odborného výcviku na středních školách. Také žáci našeho učebního oboru Strojní mechanik mohou nadále rozvíjet své profesní dovednosti tak, jak byli zvyklí během prezenčního studia. Mohou nadále spolupracovat s firmami Pars Komponenty, s. r. o., MSV Metal Studénka, a. s., Romotop, spol. s. r. o., Massag, a. s., ISMM Group, VOP CZ, s. p. Tawesco, s. r. o., Nordicsteel, s. r. o. a NC Line, a. s.

       Od 12. 10. se budou po dobu 14 dní rovněž účastnit odborné praxe studenti nástavbového oboru Podnikání. Vyzkouší si tak činnosti na různých pracovních pozicích a propojí své teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi.

      • Informace pro rodiče a žáky v době distanční výuky ve SŠ

      • Naše škola vkročila do 2. měsíce nového školního roku poněkud nestandardně. Stejně jako většina středních škol v ČR stojí před námi velká výzva - distanční výuka. Žáci a učitelé tuto situaci nezažívají poprvé, takže vyzbrojeni dovednostmi a zkušenostmi z období jarní karantény se společně pouštíme do výuky na dálku. Držme si palce, ať toto období trvá pouze avizované dva týdny, po kterých plynule navážeme a směle se opět pustíme do prezenční výuky.

       - Teoretická výuka žáků probíhá formou distanční výuky prostřednictvím IS EDUPAGE.

       - Praktické vyučování probíhá na našem pracovišti a pracovištích spolupracujících firem s výjimkou třídy 1. SM dne 5. 10. 2020 (technická výluka).

       Prosíme Vás, abyste průběžně sledovali web stránky školy a IS EDUPAGE!