• Novinky

      • Projektový den 25.9.

      • Třída 1.B - Projektový den ve firmách

       Třídy 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 2.B, 2.SM - Projektový den

       Třídy 1.SM a 3.SM - praxe beze změny

      • Přístup rodičů do školního systému

      • Stejně jako mají žáci naší školy elektronickou třídní knihu, známkování, rozvrh a další ... mají i jejich rodiče (zákonní zástupci) možnost do tohoto systému nahlížet (obzvláště u nezletilých). Základní podmínkou je e-mail zákonného zástupce na jehož základě mu budou vygenerovány přihlašovací údaje.

       Pokud jako zákonný zástupce používáte přihlášení svého dítěte, máte jen základní přehled a doporučujeme si zřídit účet zákonného zástupce.