• Novinky

      • 1. 9. 2020

      • Vážení žáci a rodiče!

        

       Zítra dne 1. 9. 2020 začíná nový školní rok 2020/2021. Do jednotlivých tříd se žáci mají dostavit na 8:00 h. kde třídní učitelé budou žáky informovat a připravovat na nový školní rok do cca 10:00 hod. Ostatní dny bude vždy zveřejněn provizorní rozvrh na vnitřní nástěnce školy v rozsahu zkrácené výuky.

       Ředitelka školy vydává k datu 1. 9. 2020 nová hygienická pravidla pro žáky (viz příloha níže).

       Žádáme všechny ostatní návštěvy školy o rezervaci návštěvy předem telefonicky nebo mailem!

       Přejeme Vám, aby nový školní rok byl pro všechny žáky úspěšný a klidný. 

       Těšíme se na Vás.

         

      • Opravné MZ 2020 podzim - ústní část

      • Dne 15. 9. 2020 od 12:00 hod. budou ve škole probíhat opravné maturitní zkoušky - podzimní termín!

       Prosíme žáky, aby se na tuto hodinu do školy dostavili a připravili se zodpovědně na tyto opravné zkoušky.