• Novinky

      • Slavnostní tóny studentské hymny na Zámečku ve Studénce

      • Letošní jarní období zasáhlo do života snad každého z nás. V nemalé míře ovlivnilo období koronaviru a následné změny ve školství také absolventy Střední školy ekonomicko-podnikatelské ve Studénce. Pro většinu z nich nastala tolik vytoužená chvíle, která bývá skutečným mezníkem v životě mladého člověka. 

          Po týdnech nejistoty, studia a školních květnových konzultací konečně přišla 23. června 2020 na Zámečku ve Studénce tolik očekávaná chvíle pro maturanty ze studijního oboru Obchodní akademie a absolventy tříletého učebního oboru Strojní mechanik. Výuční listy a maturitní vysvědčení vykouzlily úsměv na tváři 21 studentům a staly se tak vstupenkou do další etapy jejich života.Jejich předávání dostalo punc slavnostní chvíle díky noblesnímu prostoru zámečku, slavnostním tónům studentské hymny Gaudeamusigitur a proslovům paní ředitelky, pana starosty, mistra odborného výcvikua třídních učitelů obou oborů.

      • Pozvánka na předávání vysvědčení

      • Srdečně zveme žáky a jejich rodiče k předávání maturitních vysvědčení (2.B, 4.A) a výučních listů (3.SM), které se uskuteční v prostorách zámku ve Studénce dne 23. 6. 2020 od 14:00 hod. Prosíme všechny zvané o dodržování hygienických opatření (roušky).

      • UPOZORNĚNÍ! - KONZULTACE OD 8.6. 2020

      • Vážení pedagogové a žáci, od 8. 6. 2020 začínají na naší škole konzultace pro třídy 1. SM a 2.SM a od 9.6. 2020 se přidávají třídy 1.A, 2. A, 3.A a 1.B (vše dle harmonogramu konzultací viz příloha).Chtěli bychom s Vámi po několikaměsíční odmlce navázat na předchozí spolupráci, uzavřít klasifikaci za jednotlivá pololetí šk. r. 2019/20 (klasifikace musí být uzavřena do 31. srpna 2020, jestliže tak nebude, žákovi bude navržena možnost opakování ročníku), mít třídnické hodiny a zase začít spolu komunikovat osobně. Dne 8. 6. 2020 se také uskuteční Jednotné přijímací zkoušky pro žáky vybraných oborů. Upozorňujeme na dodržování hygienických pravidel!!

       Těšíme se na Vás.