• Novinky

      • Pod rouškou - literární soutěž

      • Tato zvláštní doba - období koronaviru, si zasluhuje, abychom si zapamatovali, co jsme prožívali a jak jsme se cítili. Jak jsme vnímali změny ve společnosti, doma, při dálkovém studiu atd… Někteří žáci naší školy ztvárnili své pocity a postoje v originálních, mnohdy velmi vtipných literárních dílech. Díky soutěži jsme s kolegy učiteli, kteří zasedli v odborné porotě, zjistili, že naše malá škola disponuje skvělými básníky a spisovateli. Nyní můžete společně s námi nahlédnout pod pokličku jejich tvůrčího nadšení. Absolutním vítězem se stal student 2.B Roman Šec, v patách mu básnil Martin Rychtár ze třídy Strojní mechanik 1. SM a na třetím místě se umístil Kevin Černoch také z učebního oboru, tentokrát ze 3. SM.

           Zároveň chceme pochválit také ostatní soutěžící, protože vybrat ta nejlepší a nejzajímavější dílka bylo docela obtížné. Pevné zdraví a mnohá políbení múzy přejí paní učitelky Němčíková, Richterová, Bittnerová a celý učitelský sbor.

      • Rozhodnutí ředitelky školy

      • Ředitelka školy rozhodla ke dni 8. 4. 2020 na základě doporučení pedagogické rady a předmětové komise odborných předmětů o změně náhradního způsobu konání a hodnocení maturitní práce z odborných ekonomických předmětů.

      • Milí žáci, vážení rodiče,

      • v současné době máme za sebou již 3 týdny, kdy jsou v České republice uzavřeny školy. Situace ohledně další organizace školního roku se v mnohém vyjasnila, přesto i nadále zůstává velké množství otázek k řešení. Zde naleznete aktuální stanovisko Ministerstva, školství, mládeže a tělovýchovy k současné situaci a zejména k plánované organizaci maturitních, závěrečných a přijímacích zkoušek.

       Do doby ukončení platnosti opatření vlády, kterým byla zakázána osobní přítomnost žáků ve školách, bude výuka i nadále probíhat on-line, zejména prostřednictvím portálu Edupage.org. Rádi bychom Vás ujistili, že uděláme vše pro to, aby se vyhlášení nouzového stavu a uzavření škol nedotklo kvality poskytovaného vzdělávání. Naši učitelé jsou Vám, žákům, i Vám, rodičům, denně k dispozici. Vnímáme, že tento způsob výuky klade zvýšené požadavky jak na vyučující, tak i na samotné žáky a velmi oceňujeme, že drtivá většina žáků přistupuje k nastalé situaci zodpovědně, s učiteli spolupracuje a zadané úkoly svědomitě plní. Znovu nicméně připomínáme, že současný stav nelze vnímat jako prázdniny a je třeba řádně pokračovat ve vzdělávání. Ministerstvo školství potvrdilo, že i v případě déle trvajícího uzavření škol nebude náhradní výuka probíhat v měsících červenec a srpen, tedy žáci o letní prázdniny nepřijdou.

       V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit.

       Přejeme Vám všem pevné zdraví a věříme, že se brzy budeme opět setkávat osobně v naší škole.

       Děkujeme Vám za spolupráci.

       Vedení školy