• Novinky

      • Slavnostní vyřazování

      • Konečně nastala 19. června 2019 na Zámečku ve Studénce tolik vytoužená chvíle pro maturanty z oborů Obchodní akademie a Ekonomické lyceum a historicky první absolventy učebního oboru Strojní mechanik! Slunečné počasí a proslovy paní ředitelky, pana starosty a místostarosty a třídních učitelů podtrhovaly slavnostní atmosféru předávání maturitních vysvědčení a výučních listů. Kromě výše zmíněných se akce zúčastnili také zástupci firem Pars Komponenty a Romotop, kteří se zasloužili o rozvoj 1. cyklu učebního oboru Strojní mechanik na SŠEP. Celou akcí se podařilo posvětit první opravdu dospělé kroky v životě absolventů naší školy.