• Novinky

      • Projektový den

      • Prosíme všechny žáky, aby si na zítřejší projektový den vzali jak do autobusu, tak na komentovanou prohlídku respirátor.

      • Zahájení nového školního roku

      • Vážení žáci, zveme vás na zahájení školního roku, které proběhne ve středu 1.9. v 7:55. 

       Provoz školy bude přizpůsoben opatřením proti šíření viru. Vezměte si prosím respirátor nebo roušku.

       Zároveň vám přejeme, ať školní rok 2021/2022 proběhne klidně a bezproblémově.

       Vedení školy a učitelé

        

      • Absolventi odcházejí, rozloučení proběhlo ve škole

      • Rok se s rokem sešel a naše škola mohla opět vyslat do světa práce další absolventy čtyřletého oboru Obchodní akademie a nástavbového studia oboru Podnikání. Mezi úspěšnými maturanty byli rovněž ti, kteří prospěli s vyznamenáním. Někteří z nich budou pokračovat ve studiu na vysokých a vyšších odborných školách v nejrůznějších oborech, včetně těch ekonomických. Další část našich bývalých žáků má možnost uplatnit se na trhu práce na rozmanitých ekonomických pracovních pozicích (bankovní úředník, asistent podnikatele, personalista, fakturant apod.) a v široké sféře podnikání.

       Školní chodby opustili se stoprocentní úspěšností naši absolventi učebního oboru Strojní mechanik. Závěrečná učňovská zkouška se skládala z praktické části, ve které prokazovali dovednosti v obsluze strojů a ve správné interpretaci technické dokumentace. V teoretické části museli prokázat odborné znalosti z oboru strojírenství.  Z devatenácti žáků mělo pět žáků při závěrečné zkoušce samé jedničky a zbytek absolventů prospěl.Třináct z těchto úspěšných studentů bude pokračovat v nástavbovém maturitním studiu na naší škole v oboru Podnikání, ve kterém si rozšíří své pracovní a odborné kompetence. Ostatní budou mít ve vysoce prosperujících regionálních firmách, se kterými spolupracovali již během studia na odborné praxi, připravené pracovní uplatnění. 

       Vlivem plošné pandemie se rozloučení s absolventy konalo přímo ve škole, a ne na studéneckém zámečku, jak bylo obvyklé v jiných letech.  Přesto se atmosféra nesla ve svátečním duchu.

      • Vyhlašujeme další kolo přijímacího řízení!

      • 1) do čtyřletých oborů:

       1. 63-41-M/02  Obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch

       2. 63-41-M/02  Obchodní akademie se zaměřením na výpočetní techniku a média

       3. 78-42-M/02  Ekonomické lyceum se zaměřením na cestovní ruch

       4. 78-42-M/02  Ekonomické lyceum se zaměřením na výpočetní techniku a média

        

       2) do tříletých oborů:

       23-51-H/01    Strojní mechanik

        

       Přihlášky přijímáme od 31. května 2021. Přijímací řízení proběhne bez přijímacích zkoušek!

      • Rozvrh konzultací na týden od 17. do 21. května 2021

      • Vážení žáci!

       V příloze najdete návrh konzultací na týden od 17. do 21.5. 2021. Rozvrh konzultací může být změněn a na nástěnce ve škole je vyvěšena vždy poslední platná verze.V příštím týdnu už budou mít konzultace i třídy 1.A, 1.B a 2.A a dále třídy 2.B, 4.A a 3.SM.

       Tak se podívejte do přílohy!

      • Oznámení pro žáky!

      • Žáci třídy 1.SM mají praktické vyučování od pondělí 10. 5. 2021.První skupina 1.SM bude mít testování od 7:00 h. v budově školy, druhá skupina bude testována od 13:00 h také v budově školy. Po testování žáci obou skupin přecházejí na praktické vyučování do dílen.

       Žáci 2. SM budou mít skupinové konzultace od pondělí 10. 5. 2021 od 8:15 h. zahájené testováním viz přiložený soubor. Výuka bude od pondělí 10. 5. do středy 12. 5. 2021.Ve čtvrtek a v pátek bude distanční výuka.

       ​​​​​​​
       Žáci 2.A, 2.B a 4.A budou mít skupinové konzultace podle návrhu konzultací i s testováním viz přiložený soubor.Každá třída má rozpis výuky na jednotlivé dny v přiloženém souboru. Podívejte se!!!

      • Oznámení pro žáky!

      • Žáci tříd 2.,B a 4.A mají skupinové konzultace v pondělí 3. 5. 2021 od 8:15 h. zahájené testováním.

       Žáci třídy 3.SM mají skupinové konzultace v úterý 4. 5. 2021 od 8:15 h. zahájené testováním.

       Skupinové konzultace jsou zaměřené na maturitní předměty a předměty pro závěrečné zkoušky. Více informací získáte po povinném testování Ag testem!

      • Připomínka pro žáky 2.B a 4.A

      • Žákům závěrečných ročníků 2.B a 4.A připomínáme, že dne 27. dubna 2021 od 8:45 h. budou zahájeny skupinové konzultace žáků (max. 6 žáků). Podmínkou pro účast na skupinových konzultacích je absolvování antigenních testů na COVID-19 ve třídách žáků v budově školy od 8:15 h. do 8:40 h.  

       Způsob testování antigenním testem naleznete v instruktážním videu k samotestování testy Singclean GOOD TEST viz https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4. Rozdělení do skupin proběhne podle maturitních předmětů žáků. Návrh na konzultace, který bude průběžně aktualizován, je v příloze této připomínky.

       Těšíme se na Vás!

      • Informace pro třídy 4.A a 2.B

      • MATURITNÍ ZKOUŠKA - jarní zkušební období 2021

       Didaktické testy - řádný termín: 
       24. - 25. května

       Praktická písemná zkouška 
       1. června

       PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY - ústní zkouška 
       8. – 10. června

      • Oznámení pro žáky 2.B a 4.A

      • Žákům závěrečných ročníků 2.B a 4.A oznamujeme, že dne 27. dubna 2021 od 8:30 h. budou zahájeny skupinové konzultace žáků (max. 6 žáků). Podmínkou pro účast na skupinových konzultacích je absolvování antigenních testů na COVID-19 ve svých třídách v budově školy od 8:30 h.. Způsob testování antigenním testem naleznete v instruktážním videu k samotestování testy Singclean GOOD TEST viz https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4..  Rozdělení do skupin proběhne podle zájmu žáků.

       Těšíme se na Vás!

      • Oznámení pro žáky 3. SM

      • Žákům závěrečného ročníku 3. SM oznamujeme, že v týdnu od 26. dubna 2021 bude zahájena praktická výuka. Podmínkou pro účast na praktické výuce je absolvování antigenních testů na COVID-19.

       Rozdělení do skupin:

       1. skupina: p. Mutina (žáci -10., Balhar – Koryťák)
       testování v 7:00 h. ve škole
       7:30 h. dílny

       2. skupina: p. Mikerásek (žáci 11.-19., Kőtt – Tobolová)
       testování v 13:00 h. ve škole
       13:30 h. dílny

       Těšíme se na Vás!

      • Termíny přijímacího řízení

      • Termíny přijímacího řízení na SŠEPS, o. p. s. ve šk. roce 2020/21

       Přijímací řízení formou školních přijímacích zkoušek bude ve dnech  5. a 7. května 2021.

       Žáci jsou pozváni na tyto termíny pozvánkou zaslanou elektronicky a poštou.

       Dále Vás informujeme, že podle opatření MŠMT a MZD ČR budou žáci povinně testováni antigenními testy!

      • Velikonoce

      • Příjemné prožití velikonočních svátků, bohatou koledu a spoustu energie do jarních dní přeje žákům a jejich rodičům vedení školy a kolektiv pedagogů.

      • Termíny závěrečných zkoušek ve šk. roce 2020/21

      • Žáci 3. ročníku oboru Strojní mechanik budou mít tyto termíny závěrečných zkoušek:

       Praktické zkoušky:

       7. – 8. června 2021 – 1. skupina

       9. – 10. června 2021 – 2. Skupina

       Ústní zkoušky:

       23. června 2021