• Novinky

      • Za vším hledej knihu - exkurze v knihovně

      • Žáci a pedagogové naší školy už léta spolupracují s Městskou knihovnou ve Studénce, která s ní shodou okolností sousedí. Využili jsme fyzické blízkosti těchto dvou institucí i tentokrát a vydali jsme se 16. 11.2021 v rámci oslav Dne studenstva prozkoumat, co nám knihovna nabízí. Vedoucí knihovny Dagmar Válková věnovala studentům čas a seznámila je formou přednášky s historií knihoven ve Studénce a s knihovnickým systémem v ČR. 
       V druhé části programu si žáci ve skupinkách vyzkoušeli pomocí zábavného kvízu orientaci v knihovně a procvičili si tak své znalosti nejen z českého jazyka.

      • Futsalisté školy v Ostravě třetí!

      • Tým nejlepších futsalistů z naší školy se zúčastnil 9. listopadu 2021 turnaje Středoškolské futsalové ligy v Ostravě. V silné konkurenci škol SG Dany a Emila Zátopkových Ostrava Zábřeh a SŠ služeb a podnikání Ostrava Poruba jsme obsadili celkové třetí místo.

       Nominace

       Petr Strof 3.A, Marek Švagera 1.B, Vojtěch Kött 1.B, Tadeáš Balhar 1.B, Viktor Sedlák 1.B, Daniel Koryťák 1.B, Martin Sládeček 1. SM, Tomáš Horváth 2.SM a Marián Žiga 2.SM

       Střelci

       Vojtěch Kött 3x, Viktor Sedlák

       Vedoucí družstva

       Mgr. Pavel Vrabl, Ing. Ondřej Skotnica

      • Pozvánka na třídní schůzky

      • V úterý 16. 11. 2021 se budou konat třídní schůzky v době od 15:30 do 16:30 h. Srdečně Vás zveme a prosíme o dodržování epidemiologických opatření!

      • Landek Park Ostrava

      • Žáci a pedagogové naší školy se v pátek 17. 9. 2021 vrámci Projektového dne mimo školu projektu Kvalitnější vzdělávání, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016201,vydali autobusem do ostravského Hornického muzea, které se nachází v areálu Landek Parku. Po několikaměsíční pauze se tak mohli těšit ze společně stráveného času mimo školní lavice.

       Tato lokalita se mmj. proslavila řadou archeologických pravěkých nálezů, mezi něž patří např. malá soška Venuše. Hlavním bodem programu se stala prohlídka dolu Anselm, kde byli všichni zúčastnění vtaženi do tajů hornického života. Získali tak díky erudovanému a poutavému výkladu pana průvodce poměrně přesnou představu o práci v uhelných slojích a o tom, jaký probíhal v minulosti každodenní život havíře a celé jeho rodiny. Vyprávění bylo okořeněno zajímavými a vtipnými historkami, díky kterým se žáci dozvěděli, jaké používali horníci nástroje, ale také zjistili, čím se odlišoval tehdejší život od toho dnešního.

       Na závěr příjemně stráveného dopoledne si studenti prohlédli zajímavou expozici báňského důlního záchranářství, vytvořenou na místě bývalých havířských šaten, kde objevili např. starobylé záchranářské helmy nebo dýchací přístroje.

       Znalosti, získané návštěvou Hornického muzea, si žáci ověřili formou speciálních pracovních listů, které byly za tímto účelem zhotoveny. Všichni se už těšíme na další podobné zajímavé akce.

      • Projektový den

      • Prosíme všechny žáky, aby si na zítřejší projektový den vzali jak do autobusu, tak na komentovanou prohlídku respirátor.

      • Zahájení nového školního roku

      • Vážení žáci, zveme vás na zahájení školního roku, které proběhne ve středu 1.9. v 7:55. 

       Provoz školy bude přizpůsoben opatřením proti šíření viru. Vezměte si prosím respirátor nebo roušku.

       Zároveň vám přejeme, ať školní rok 2021/2022 proběhne klidně a bezproblémově.

       Vedení školy a učitelé

        

      • Absolventi odcházejí, rozloučení proběhlo ve škole

      • Rok se s rokem sešel a naše škola mohla opět vyslat do světa práce další absolventy čtyřletého oboru Obchodní akademie a nástavbového studia oboru Podnikání. Mezi úspěšnými maturanty byli rovněž ti, kteří prospěli s vyznamenáním. Někteří z nich budou pokračovat ve studiu na vysokých a vyšších odborných školách v nejrůznějších oborech, včetně těch ekonomických. Další část našich bývalých žáků má možnost uplatnit se na trhu práce na rozmanitých ekonomických pracovních pozicích (bankovní úředník, asistent podnikatele, personalista, fakturant apod.) a v široké sféře podnikání.

       Školní chodby opustili se stoprocentní úspěšností naši absolventi učebního oboru Strojní mechanik. Závěrečná učňovská zkouška se skládala z praktické části, ve které prokazovali dovednosti v obsluze strojů a ve správné interpretaci technické dokumentace. V teoretické části museli prokázat odborné znalosti z oboru strojírenství.  Z devatenácti žáků mělo pět žáků při závěrečné zkoušce samé jedničky a zbytek absolventů prospěl.Třináct z těchto úspěšných studentů bude pokračovat v nástavbovém maturitním studiu na naší škole v oboru Podnikání, ve kterém si rozšíří své pracovní a odborné kompetence. Ostatní budou mít ve vysoce prosperujících regionálních firmách, se kterými spolupracovali již během studia na odborné praxi, připravené pracovní uplatnění. 

       Vlivem plošné pandemie se rozloučení s absolventy konalo přímo ve škole, a ne na studéneckém zámečku, jak bylo obvyklé v jiných letech.  Přesto se atmosféra nesla ve svátečním duchu.

      • Vyhlašujeme další kolo přijímacího řízení!

      • 1) do čtyřletých oborů:

       1. 63-41-M/02  Obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch

       2. 63-41-M/02  Obchodní akademie se zaměřením na výpočetní techniku a média

       3. 78-42-M/02  Ekonomické lyceum se zaměřením na cestovní ruch

       4. 78-42-M/02  Ekonomické lyceum se zaměřením na výpočetní techniku a média

        

       2) do tříletých oborů:

       23-51-H/01    Strojní mechanik

        

       Přihlášky přijímáme od 31. května 2021. Přijímací řízení proběhne bez přijímacích zkoušek!

      • Rozvrh konzultací na týden od 17. do 21. května 2021

      • Vážení žáci!

       V příloze najdete návrh konzultací na týden od 17. do 21.5. 2021. Rozvrh konzultací může být změněn a na nástěnce ve škole je vyvěšena vždy poslední platná verze.V příštím týdnu už budou mít konzultace i třídy 1.A, 1.B a 2.A a dále třídy 2.B, 4.A a 3.SM.

       Tak se podívejte do přílohy!

      • Oznámení pro žáky!

      • Žáci třídy 1.SM mají praktické vyučování od pondělí 10. 5. 2021.První skupina 1.SM bude mít testování od 7:00 h. v budově školy, druhá skupina bude testována od 13:00 h také v budově školy. Po testování žáci obou skupin přecházejí na praktické vyučování do dílen.

       Žáci 2. SM budou mít skupinové konzultace od pondělí 10. 5. 2021 od 8:15 h. zahájené testováním viz přiložený soubor. Výuka bude od pondělí 10. 5. do středy 12. 5. 2021.Ve čtvrtek a v pátek bude distanční výuka.

       ​​​​​​​
       Žáci 2.A, 2.B a 4.A budou mít skupinové konzultace podle návrhu konzultací i s testováním viz přiložený soubor.Každá třída má rozpis výuky na jednotlivé dny v přiloženém souboru. Podívejte se!!!

      • Oznámení pro žáky!

      • Žáci tříd 2.,B a 4.A mají skupinové konzultace v pondělí 3. 5. 2021 od 8:15 h. zahájené testováním.

       Žáci třídy 3.SM mají skupinové konzultace v úterý 4. 5. 2021 od 8:15 h. zahájené testováním.

       Skupinové konzultace jsou zaměřené na maturitní předměty a předměty pro závěrečné zkoušky. Více informací získáte po povinném testování Ag testem!

      • Připomínka pro žáky 2.B a 4.A

      • Žákům závěrečných ročníků 2.B a 4.A připomínáme, že dne 27. dubna 2021 od 8:45 h. budou zahájeny skupinové konzultace žáků (max. 6 žáků). Podmínkou pro účast na skupinových konzultacích je absolvování antigenních testů na COVID-19 ve třídách žáků v budově školy od 8:15 h. do 8:40 h.  

       Způsob testování antigenním testem naleznete v instruktážním videu k samotestování testy Singclean GOOD TEST viz https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4. Rozdělení do skupin proběhne podle maturitních předmětů žáků. Návrh na konzultace, který bude průběžně aktualizován, je v příloze této připomínky.

       Těšíme se na Vás!

      • Informace pro třídy 4.A a 2.B

      • MATURITNÍ ZKOUŠKA - jarní zkušební období 2021

       Didaktické testy - řádný termín: 
       24. - 25. května

       Praktická písemná zkouška 
       1. června

       PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY - ústní zkouška 
       8. – 10. června

      • Oznámení pro žáky 2.B a 4.A

      • Žákům závěrečných ročníků 2.B a 4.A oznamujeme, že dne 27. dubna 2021 od 8:30 h. budou zahájeny skupinové konzultace žáků (max. 6 žáků). Podmínkou pro účast na skupinových konzultacích je absolvování antigenních testů na COVID-19 ve svých třídách v budově školy od 8:30 h.. Způsob testování antigenním testem naleznete v instruktážním videu k samotestování testy Singclean GOOD TEST viz https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4..  Rozdělení do skupin proběhne podle zájmu žáků.

       Těšíme se na Vás!

      • Oznámení pro žáky 3. SM

      • Žákům závěrečného ročníku 3. SM oznamujeme, že v týdnu od 26. dubna 2021 bude zahájena praktická výuka. Podmínkou pro účast na praktické výuce je absolvování antigenních testů na COVID-19.

       Rozdělení do skupin:

       1. skupina: p. Mutina (žáci -10., Balhar – Koryťák)
       testování v 7:00 h. ve škole
       7:30 h. dílny

       2. skupina: p. Mikerásek (žáci 11.-19., Kőtt – Tobolová)
       testování v 13:00 h. ve škole
       13:30 h. dílny

       Těšíme se na Vás!