• Výchovný poradce

   • Mgr. Pavel Vrabl
    kontaktní e-mail: pavel.vrabl@seznam.cz


    1. Žákům školy je k dispozici výchovný poradce dle rozpisu konzultačních hodin – viz nástěnka u vstupu do budovy, horní sborovna a webové stránky školy. V případě mimořádných a neodkladných situací lze po dohodě s výchovným poradcem uskutečnit konzultaci i mimo uvedené konzultační hodiny.
    2. Pro žáky maturitního ročníku se uskuteční beseda se zástupcem Úřadu práce Nový Jičín. Náplň besedy: možnosti dalšího studia a přehled aktuální nabídky pracovních příležitostí.
    3. Pro žáky maturitního ročníku bude zorganizována beseda se zástupcem společnosti Tutor o možnostech studia na vysokých školách a přijímacích zkouškách.
    4. V rámci informovanosti o nebezpečí užívání drog a o drogové prevenci mezi mládeží zorganizujeme besedu s odborníkem na tuto problematiku.
    5. „Jak vyřešit kosmetické problémy?“ – na to odpoví beseda se zkušenou kosmetičkou, jež poskytne cenné rady pro péči o dospívající pleť.
    6. Rádi bychom opět na naší škole přivítali zástupce občanského sdružení Bílý kruh bezpečí, který by žáky informoval o činnosti, nabídce služeb a pomoci tohoto sdružení, prevenci kriminality a především o závažné problematice domácího násilí.

    Výše uvedené akce se uskuteční v termínech, vyplývajících ze vzájemné dohody obou stran. Studenti o nich budou včas informováni.

    Nabídka pomoci ve výchovném poradenství
    - jak napsat životopis (curiculum vitae)
    - jak napsat motivační dopis
    - přehled VŠ a jednotlivých oborů
    - jak si poradit s vyplněním přihlášky na VŠ
    - jak uspět u přijímacích zkoušek na VŠ
    - nedostali jste se na VŠ? - napište odvolání!
    - informace ÚP, jak postupovat po skončení statutu středoškolského žáka
    - problémy ve vyučování
    - pomoc při osobním problému
    - specifické poruchy učení a chování