• Výchovný a kariérový poradce


    • Školní kariérové poradenství

     Kariérové poradenství na Střední škole ekonomicko-podnikatelské Studénka, o.p.s. je jednou z poskytovaných poradenských služeb a slouží jako pomoc žákům při rozhodování o vzdělávací a profesní orientaci, porozumění světu práce a ujasnění si kariérních cílů. V rámci projektu "Zlepšení kvality vzdělávání" byla ve škole zřízena funkce školního kariérového poradce.

     Školní kariérový poradce
     Ing. Aneta Richterová Uhlová
      

     Činnost školního kariérového poradce

           •    Vede rozhovory se žáky vedoucí k objevování jejich zájmů, preferencí, předpokladů a případných rezerv dalšího rozvoje (silné a slabé  stránky) a k celkovému reálnému sebehodnocení, posílení sebevědomí a sebedůvěry.
     •    Zaměřuje se na komplexní posouzení schopností a možností žáka v návaznosti na jeho budoucí pracovní uplatnění.
     •    Doporučuje vhodné informační zdroje a vhodné poradenské subjekty v návaznosti na žákovu situaci a poradenské potřeby.
     •  Pomáhá žákům při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě. Poskytuje pomoc při podávání přihlášek na školy a při komunikaci  s nimi.
     •    Připravuje žáky pro vstup na trh práce (příprava na pracovní pohovor, pomoc, konzultace při zpracování CV).
     • Poskytuje odbornou podporu žákům s potřebou podpůrných opatření se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům ohrožených předčasným ukončením studia při výběru povolání a při vstupu na trh práce.
     •    Poskytuje individuální či skupinové konzultace žákům i rodičům.
     •    Poskytuje poradenství zájemcům o studium ve škole nebo bývalým žákům školy s nedokončeným vzděláním.
     •    Spolupracuje s krajskými institucemi, organizacemi a firmami za účelem možnosti využívání jejich služeb žáky školy.
     •    Realizuje exkurze, besedy.

            Konzultační hodiny pro - žáky školy

     •    Každý týden - Středa 14:00 - 15:00

     Kontakt:
     •    telefon: 778 433 868, e-mail: 
     •    Ing. Aneta Richterová Uhlová
     •    Střední škola ekonomicko-podnikatelská, o.p.s.
     •    Arm. gen. L. Svobody 760
     •    742 13 Studénka


     Scio testy
      

     Přihláška na některé vysoké školy probíhá formou scio testů (seznam VŠ a fakult). Testy si můžete vyzkoušet nanečisto.
     Přihlásit se ke konání scio testů můžete zde.


     Termíny sciotestů
      

     ·        6. března 2021

     ·        28. března 2021

     ·        17. dubna 2021

     ·        22. května 2021 viz. služby scio.cz/nsz/fakulty/

      

     Profesní portfolio žáka

     Test osobnosti
     Životopis - Šablona životopisu
     Motivační dopis - Takhle pište motivační dopis.
     Výběrové řízení - Jak uspět ve výběrovém řízení.

      
     Užitečné odkazy


     Atlas školství
     Infoabsolvent 
     Impuls pro kariéru
     Seznam vysokých škol v ČR
     Moravskosleský pakt zaměstnanosti
     Nabídky práce – jobs.cz
     Nabídky práce – práce.cz
     Národní soustava povolání

      

     Europass
      


     Dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání.

     Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády doma i v zahraničí.

     Dodatky v češtině a v cizím jazyce jsou volně ke stažení pro absolventy daných oborů vzdělání (stejný kód a název oboru jako na Vašem absolventském vysvědčení). Pokud jste na našich stránkách dodatek ke svému oboru nenašli, zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na http://edo.europass.cz/#tab2

     Dodatek je platný pouze s příslušným vysvědčením o závěrečné zkoušce.

     Europas pro školní rok 2020/2021.

     EDO-23-51-H_01_Strojní mechanik

     EDO-23-51-H_01_Strojni_mechanik (anglicky)

     EDO-64-41-L_51_Podnikání

     EDO-64-41-L_51_Podnikání_(anglicky)

     EDO-63-41-M_02_Obchodní_akademie

     EDO-63-41-M_02_Obchodní_akademie_(anglicky)