• Studijní a učební obory

    • Učební obory

    •  

     23-51-H/01 Strojní mechanik

     Absolventi oboru budou připraveni zhotohovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, provádět jejich zběžnou údržbu, diagnostikovat jejich závady a opravovat je.

     • Absolventi získají svářečský a řidičský průkaz zdarma.
     • V rámci studia je povinná odborná praxe, která bude probíhat v partnerských firmách.

     Absolvent oboru Strojní mechanik může rovněž pracovat dle svých schopností a zájmu jako

     • soustružník
     • frézař
     • CNC obráběč kovů
     • svářeč,

     nebo pokračovat na naší škole v 2letém nástavbovém studiu obor Podnikání a získat maturitu.

     Absolventi budou uplatnitelní ve značném počtu povolání. Základem učebního oboru je uplatnění v povoláních provozní zámečník, montér a strojní zámečník, dále také v typových pozicích, jako jsou například stavební zámečník, zámečník zemědělských stojů, důlní zámečník nebo montér ocelových konstrukcí. Absolventi budou disponovat svářečským a řidičským průkazem. V rámci studia bude povinná odborná praxe, která bude probíhat v těchto spolupracujících firmách: MSV Metal Studénka, a. s., Studénka, Pars Komponenty, s. r. o., Studénka, ROMOTOP spol. s r. o., Suchdol nad Odrou, ISMM Production & Business Cooperation s. r. o., MASSAG, a. s., Bílovec, NC Line a. s., Suchdol nad Odrou, Tawesco s. r. o., Kopřivnice, NORDIC STEEL s. r. o., Fulnek a BROSE CZ s. r. o. Kopřivnice. Během studia budou uvedené firmy vybrané studenty finančně podporovat a po absolvování studia jim budou nabídnuta pracovní místa.