• Studijní a učební obory

    • Učební obory


    • 23-51-H/01 Strojní mechanik

     Co vás čeká v rámci odborné výuky, pokud si zvolíte učební obor Strojní mechanik:

     • 1. ročník – praxe ve školní dílně
     • 2. ročník – praxe ve firmě, kde se seznámíte s reálnou prací a prostředím konkrétní firmy (viz přehled Naši partneři)
     • možnost přivydělat si 2-3 dny v týdnu při studiu
     • přivýdělek 3 000–7 000 Kč měsíčně podle schopností a aktivního přístupu k práci
     • možnost brigády během letních prázdnin
     • firemní prospěchové stipendium, které se odvíjí od studijního průměru žáka
     • 3. ročník–zruční a schopní učni získají po absolvování závěrečné zkoušky pracovní smlouvu na HPP v některé z partnerských firem
     • všichni žáci 3. ročníku si mohou udělat řidičský a svářečský průkaz na náklady firmy, ve které provozují praxi
     • naše partnerské firmy nabízejí celou řadu zaměstnaneckých výhod, které uvádějí na svých webových stránkách

     Absolvent oboru Strojní mechanik může rovněž pracovat dle svých schopností a zájmu jako

     • soustružník
     • frézař
     • CNC obráběč kovů
     • svářeč,

     nebo pokračovat na naší škole v 2letém nástavbovém studiu obor Podnikání a získat maturitu.

     Po absolvování učebního oboru Strojní mechanik budou absolventi připraveni zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat jejich závady a opravovat je. Absolventi budou uplatnitelní ve značném počtu povolání. Základem učebního oboru je uplatnění v povoláních provozní zámečník, montér a strojní zámečník, dále také v typových pozicích, jako jsou například stavební zámečník, zámečník zemědělských stojů, důlní zámečník nebo montér ocelových konstrukcí. Absolventi budou disponovat svářečským a řidičským průkazem. V rámci studia bude povinná odborná praxe, která bude probíhat v těchto spolupracujících firmách: MSV Metal Studénka, a. s., Studénka, Pars Komponenty, s. r. o., Studénka, ROMOTOP spol. s r. o., Suchdol nad Odrou, ISMM Production & Business Cooperation s. r. o., MASSAG, a. s., Bílovec, NC Line a. s., Suchdol nad Odrou, Tawesco s. r. o., Kopřivnice, NORDIC STEEL s. r. o., Fulnek Během studia budou uvedené firmy vybrané studenty finančně podporovat a po absolvování studia jim budou nabídnuta pracovní místa.