• Studijní a učební obory

    • Učební obory

    •  

     Profil absolventa učebního oboru - Strojní mechanik
     Po absolvování učebního oboru Strojní mechanik budou absolventi připraveni zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat jejich závady a opravovat je. Absolventi budou uplatnitelní ve značném počtu povolání. Základem učebního oboru je uplatnění v povoláních provozní zámečník, montér a strojní zámečník, dále také v typových pozicích, jako jsou například stavební zámečník, zámečník zemědělských stojů, důlní zámečník nebo montér ocelových konstrukcí. Absolventi budou disponovat svářečským průkazem. V rámci studia bude povinná odborná praxe, která bude probíhat v těchto spolupracujících firmách: MSV Metal Studénka, a. s., Studénka, Pars Komponenty, s. r. o., Studénka a ROMOTOP spol. s r. o., Suchdol nad Odrou. Během studia budou uvedené firmy vybrané studenty finančně podporovat a po absolvování studia jim budou nabídnuta pracovní místa.