• Studijní a učební obory

    • Učební obory

    •  

     23-51-H/01 Strojní mechanik

     Po absolvování učebního oboru Strojní mechanik budou absolventi připraveni zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat jejich závady a opravovat je. Absolventi budou uplatnitelní ve značném počtu povolání. Základem učebního oboru je uplatnění v povoláních provozní zámečník, montér a strojní zámečník, dále také v typových pozicích, jako jsou například stavební zámečník, zámečník zemědělských stojů, důlní zámečník nebo montér ocelových konstrukcí. Absolventi budou disponovat svářečským a řidičským průkazem. V rámci studia bude povinná odborná praxe, která bude probíhat v těchto spolupracujících firmách: MSV Metal Studénka, a. s., Studénka, Pars Komponenty, s. r. o., Studénka, ROMOTOP spol. s r. o., Suchdol nad Odrou, ISMM Production & Business Cooperation s. r. o., MASSAG, a. s., Bílovec, NC Line a. s., Suchdol nad Odrou, Tawesco s. r. o., Kopřivnice, NORDIC STEEL s. r. o., Fulnek Během studia budou uvedené firmy vybrané studenty finančně podporovat a po absolvování studia jim budou nabídnuta pracovní místa.