• Studijní a učební obory

     • Obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch

     • Cestovní ruch chápeme jako moderní, dynamicky se rozvíjející obor. Naši žáci k ekonomickému vzdělání získají navíc pomyslnou vstupenku do světa cestování, dovolených, wellness pobytů a relaxace. K teoretickým základům oboru přidáme zážitky z výletů a exkurzí. Založíme vlastní fiktivní cestovní kancelář a hotel, kde klademe důraz na kreativitu a spolupráci. Na budoucí povolání připravují žáky kvalifikovaní pedagogové, kteří jsou současně aktivní v cestovním ruchu. Dále mohou absolventi pokračovat ve studiu na VŠ nebo VOŠ. Zajímavou alternativou je práce v zahraničí.

     • Obchodní akademie se zaměřením na výpočetní technologie

     • Výuka je zaměřena na prohloubení praktických dovedností při používání PC a na práci v médiích. Absolventi umí využívat rozsáhlé informační databázové systémy. Osvojí si práci se speciálními aplikačními programy. Pracují v programu Moodle, zpracovávají příležitostné požadavky reálných firem z okolí. Díky rozšíření výuky o zaměření na výpočetní techniku a média mohou absolventi najít uplatnění v oblasti tištěné, rozhlasové, televizní i internetové žurnalistiky nebo pokračovat ve studiu na vysoké škole a dále pracovat jako programátoři.

     • Ekonomické lyceum

     • ·         se zaměřením na informační technologie

      ·         se zaměřením na cestovní ruch ve spolupráci s cestovními kancelářemi

      Absolventi Ekonomického lycea získávají poznatky a dovednosti, které jim umožňují snáze se rozhodovat při výběru vyššího odborného či vysokoškolském studia. Mají klíčové dovednosti potřebné nejen pro studium ekonomických, respektive právních disciplín, ale dovedou řešit ekonomické problémy, ekonomicky myslet, analyzovat problémy, hledat různé způsoby jejich řešení, pohotově se rozhodovat, pracovat samostatně i v týmu.