• Prohlášení o přístupnosti

    • Střední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka o. p. s. se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

     Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky: sepsstud.edupage.org

     Struktura informací

     Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace HTML 5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly CSS – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

     Stav souladu

     Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

     Přístupnost obsahu

     Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

     Vypracování prohlášení o přístupnosti

     • Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 22.9.2019

     • Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 22.9.2019

      

     Zpětná vazba

     Střední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka o. p. s. má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita).

     Kontakt je:

     Střední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o.p.s.
     email: seps@sepsstud.cz
     telefon: +420 556 402 659
     adresa školy: Arm. gen. L. Svobody 760, Studénka 742 13

      

     Postupy pro prosazování práva

     V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

     Ministerstvo vnitra
     odbor eGovernmentu
     náměstí Hrdinů 1634/3
     140 21 Praha 4

     e-mail: pristupnost@mvcr.cz

      

     Prohlášení provozovatele internetových stránek

     Tyto webové stránky provozuje Střední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka o. p. s. Internetové stránky využívají redakční systém EduPage, který je poskytován společností asc Applied Software Consultants, s.r.o.

     Správcem veškerého obsahu je Střední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka o. p. s. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu.

     Prostřednictvím registračního formuláře uděluje návštěvník internetových stránek správci obsahu souhlas se zpracováním svých osobních údajů. V registračním formuláři je stanoven účel, rozsah zpracovávaných osobních údajů a doba platnosti souhlasu. Všechny osobní údaje poskytované při registraci návštěvník poskytuje dobrovolně. Návštěvník internetových stránek má možnost svůj souhlas kdykoli odvolat.

     Provozovatel redakčního systému, společnost asc Applied Software Consultants, s.r.o., jakožto zpracovatel osobních údajů tímto prohlašuje, že jsou osobní údaje zpracovávané v jí provozovaném redakčním systému dostatečně zabezpečeny proti ztrátě a úniku a zároveň prohlašuje, že neposkytuje žádné zpřístupněné osobní údaje třetím osobám.

      

     Kontakt na technického provozovatele

     asc Applied Software Consultants, s.r.o.
     Námestie Slobody 11,
     811 06 Bratislava, Slovakia, EU
     tel. (+421) 2 - 442 52580
     tel. (+421) 2 - 444 50535
     e-mail: info@asc.sk

     Kontakt na správce obsahu webu

     Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky par. 4 a 5, můžete psát na adresu skola.suchanek@email.cz