• Přijímací řízení

   • Kritéria přijímacího řízení 1. a 2. kolo

    Ilustrační přijímací testy si můžete prohlédnout ZDE.

    Přihláška pro čtyřleté studium: ZDE
    Přihláška pro tříleté studium: ZDE
    Přihláška pro nástavbové denní i dálkové studium: ZDE    *Je potřeba doložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání (obor Strojní mechanik).