• Přijímací řízení

   • Seznam přijatých uchazečů o studium 1. ročníku učebního oboru 23-51-H/01 Strojní mechnik šk. rok 2020/2021 naleznete ZDE.

    Aktuální informace přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 naleznete ZDE

    Informace k pokusnému ověřování přijímacího řízení naleznete ZDE a ZDE.
    Ilustrační přijímací testy si můžete prohlédnout ZDE.

    Přihláška pro čtyřleté studium: ZDE
    Přihláška pro tříleté studium: ZDE
    Přihláška pro nádstavbové denní i dálkové studium: ZDE


    *Je potřeba doložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání.