• Maturitní zkoušky

    • POŽADAVKY K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM

     Nezapomeňte doklad totožnosti! - občanský průkaz nebo cestovní pas - bez jednoho z dokladů Vám nebude umožněno se zúčastnit zkoušky!

     Povolené pomůcky ke státní maturitě
     1. Psací potřeby - pera nebo propisky s modrou náplní. 
     2. Pravidla českého pravopisu - písemná část. 
     3. Slovník pro anglický jazyk, německý jazyk nebo ruský jazyk - slovníky, které neobsahují přílohu věnovanou písemnému projevu. 
     4. MAT - kalkulačky bez grafického režimu, matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, rýsovací potřeby.

      

     Seznam četby k maturitě z ČJ

     Katalog požadavků z ČJ

      

     Sdělení MŠMT

     Soupis maturitních předmětů společné části a profilové části maturitní zkoušky pro rok 2013/2014

     Novela školského zákona č. 370/2012 Sb.

     Úplné znění vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., č. 274/2010, č. 54/2011 Sb. a 273/20110 Sb. a č. 371/2012 Sb.