• Maturitní zkoušky

    • MATURITNÍ ZKOUŠKA - jarní zkušební období 2024

     SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

     Didaktické testy - řádný termín: 

     matematika – didaktický test 135 minut 

     anglický jazyk – didaktický test 110 minut 

     (z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti)

     český jazyk a literatura - didaktický test 85 minut

     Jednotné zkušební schéma pro řádný termín je zveřejněno na webových stránkách:

     https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jednotne-zkusebni-schema-spolecne-casti-maturitni-zkousky-8

     Didaktické testy - mimořádný termín: 

     Kdo se může na mimořádný termín přihlásit:

     Všechny osoby, které jsou přihlášeny ke konání maturitní zkoušky a které se z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu karantény kvůli tomuto onemocnění nebudou moci účastnit řádného termínu jarního zkušebního období (týká se tedy jak stávajících žáků, kteří jsou přihlášení k řádnému termínu, tak i těch osob, které mají konat opravný či náhradní termín).

     matematika – didaktický test 135 minut 

     anglický jazyk – didaktický test 110 minut 

     (z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti)

     český jazyk a literatura - didaktický test 85 minut

     Jednotné zkušební schéma pro mimořádný termín je zveřejněno na webových stránkách:

     https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jednotne-zkusebni-schema-spolecne-casti-maturitni-zkousky-8


     Praktická písemná zkouška 

     PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY - ústní zkouška 

     Skládá se z těchto předmětů:

     Český jazyk a literatura – ústní část Společné části maturitní zkoušky

     Anglický jazyk – ústní část Společné části maturitní zkoušky (pouze pokud si žák zvolil ANJ)

     Odborné předměty povinné a volitelné podle oboru(viz Soupis maturitních předmětů pro školní rok 2023/24 zde).

      

     ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2022/2023

     Seznam četby k maturitě

     Katalog požadavků ČJ