• Naše škola používá EduPage školní informační systém. Přihlaste se Vašim účtem a zkontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplování, probrané učivo a domácí úkoly na další den.
    • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
    • Základem učebního oboru je uplatnění v povoláních provozní zámečník, montér a strojní zámečník, dále také v typových pozicích, jako jsou například stavební zámečník, zámečník zemědělských stojů, důlní zámečník nebo montér ocelových konstrukcí. Absolventi budou disponovat svářečským průkazem. V rámci studia bude povinná odborná praxe, která bude probíhat ve spolupracujících místních firmách. Vybrané firmy budou studenty finančně podporovat a po absolvování studia jim budou nabídnuta pracovní místa.
  • Studijní a učební obory

    • Obchodní akademie, Ekonomické lyceum
    • čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou
    • Strojní mechanik
    • tříletý učební obor
    • Podnikání
    • dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou
  • Novinky

   Zjistěte, co je nového na naší škole
    • Slavnostní vyřazování
    • 1. 7. 2019
    • Konečně nastala 19. června 2019 na Zámečku ve Studénce tolik vytoužená chvíle pro maturanty z oborů Obchodní akademie a Ekonomické lyceum a historicky první absolventy učebního oboru Strojní mechanik! Slunečné počasí a proslovy paní ředitelky, pana starosty a místostarosty a třídních učitelů podtrhovaly slavnostní atmosféru předávání maturitních vysvědčení a výučních listů. Kromě výše zmíněných se akce zúčastnili také zástupci firem Pars Komponenty a Romotop, kteří se zasloužili o rozvoj 1. cyklu učebního oboru Strojní mechanik na SŠEP. Celou akcí se podařilo posvětit první opravdu dospělé kroky v životě absolventů naší školy.

    • Číst více
    • Pracovní setkání představitelů družebních měst
    • 24. 5. 2019
    • Ve dnech 3.5. - 5.5 2019 proběhlo setkání zástupců družebních měst Studénka versus Dabrova Gornicza. Naši polští hostitelé připravili pro všechny účastníky zajímavý program.

     Studénku reprezentovali vedoucí představitelé města v čele se starostou městského úřadu.

     Dalšími účastníky dále byli studenti Střední ekonomicko-podnikatelské školy ve Studénce.

    • Číst více
  • Pro rodiče a žáky

   Pro zobrazení Vašich známek, domácích úkolů a denního rozvrhu se prosím přihlaste pomocí účtu, který jste dostali od naší školy
  • Partneři

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3