• Naše škola používá EduPage školní informační systém. Přihlaste se Vašim účtem a zkontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplování, probrané učivo a domácí úkoly na další den.
    • Absolvent obchodní akademie je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním nutným pro výkon obchodně-podnikatelských funkcí ve výrobních podnicích, v tuzemském i mezinárodním obchodě, v peněžnictví, cestovním ruchu a dalších službách, ve státní a veřejné správě. Typickými činnostmi, kterými se absolventi obchodních akademií zabývají, jsou činnosti zabezpečující finanční hospodaření podniku, jeho účetnictví (jednoduché i podvojné), daňová agenda, kvalifikované korespondenční práce, při využívání prostředků výpočetní techniky.
    • Základem učebního oboru je uplatnění v povoláních provozní zámečník, montér a strojní zámečník, dále také v typových pozicích, jako jsou například stavební zámečník, zámečník zemědělských stojů, důlní zámečník nebo montér ocelových konstrukcí. Absolventi budou disponovat svářečským průkazem. V rámci studia bude povinná odborná praxe, která bude probíhat ve spolupracujících místních firmách. Vybrané firmy budou studenty finančně podporovat a po absolvování studia jim budou nabídnuta pracovní místa.
    • Absolvent je připraven pro dráhu podnikatele, majitele firmy či společnosti ve svém učebním oboru. Je schopen využívat znalosti převážně z oblasti ekonomicko-administrativní v různých odvětvích průmyslu, ve stavebnictví, dopravě, obchodu, službách a pod. Je schopen samostatně připravovat podklady pro obchodní jednání. Pro zvládnutí uvedených činností je absolvent vybaven znalostmi principů tržního hospodářství, znalostí zákonů a dalších právních norem a zvyklostí především v oblasti živnostensko-podnikatelské a obchodní.
  • Novinky

   Zjistěte, co je nového na naší škole
    • Nevíš kam po základce? Vyber si své budoucí zaměření u nás…
    • 13. 1. 2021
    • Střední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. nabízí pro své žáky klidné a přátelské prostředí pro přípravu na budoucí zaměstnání či následné studium na vysoké škole.

     Zájemci o studium si mohou vybrat ze čtyřletých studijních ekonomických oborů Obchodní akademie a Ekonomické lyceum. Výuční list mohou žáci získat ve tříletém učebním oboru Strojní mechanik. Zájemci o získání maturitního vysvědčení mohou pokračovat v navazujícím dvouletém nástavbovém studiu oboru Podnikání, ve kterém mají možnost studovat i žáci tříletých učebních oborů. Přijímací řízení bude probíhat formou školní přijímací zkoušky z obecných studijních předpokladů (bez ČJ a MA). Žáci budou přijímáni podle prospěchu ze ZŠ do naplnění kapacity oboru.

    • Nevíš kam po základce? Vyber si své budoucí zaměření u nás…: Číst více
    • Informace o výuce od 4. 1. 2021
    • 31. 12. 2020
    • Výuka od pondělí 4. 1. 2021 se pro všechny žáky školy (včetně praktické výuky) vrací do distančního režimu.

     Připomínáme, že distanční výuka je povinná a bude platit do uvolnění opatření.

     Prosíme, abyste sledovali naše stránky a EDUPAGE!

    • Informace o výuce od 4. 1. 2021: Číst více
    • Přání
    • 22. 12. 2020
    • Pohodové a veselé vánoční svátky, hodně zdraví a úspěchů ve studijním i osobním životě v novém roce 2021 přeje vedení školy a kolektiv učitelů.

    • Přání: Číst více
  • Pro rodiče a žáky

   Pro zobrazení Vašich známek, domácích úkolů a denního rozvrhu se prosím přihlaste pomocí účtu, který jste dostali od naší školy
  • Studijní a učební obory

    • Obchodní akademie, Ekonomické lyceum
    • čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou
    • Strojní mechanik
    • tříletý učební obor
    • Podnikání
    • dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou
  • Partneři

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3