• Naše škola používá EduPage školní informační systém. Přihlaste se Vašim účtem a zkontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplování, probrané učivo a domácí úkoly na další den.
    • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
    • Základem učebního oboru je uplatnění v povoláních provozní zámečník, montér a strojní zámečník, dále také v typových pozicích, jako jsou například stavební zámečník, zámečník zemědělských stojů, důlní zámečník nebo montér ocelových konstrukcí. Absolventi budou disponovat svářečským průkazem. V rámci studia bude povinná odborná praxe, která bude probíhat ve spolupracujících místních firmách. Vybrané firmy budou studenty finančně podporovat a po absolvování studia jim budou nabídnuta pracovní místa.
  • Studijní a učební obory

    • Obchodní akademie, Ekonomické lyceum
    • čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou
    • Strojní mechanik
    • tříletý učební obor
    • Podnikání
    • dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou
  • Novinky

   Zjistěte, co je nového na naší škole
    • Projektový den 25.9.
    • 24. 9. 2020
    • Třída 1.B - Projektový den ve firmách

     Třídy 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 2.B, 2.SM - Projektový den

     Třídy 1.SM a 3.SM - praxe beze změny

    • Projektový den 25.9.: Číst více
    • Přístup rodičů do školního systému
    • 1. 9. 2020
    • Stejně jako mají žáci naší školy elektronickou třídní knihu, známkování, rozvrh a další ... mají i jejich rodiče (zákonní zástupci) možnost do tohoto systému nahlížet (obzvláště u nezletilých). Základní podmínkou je e-mail zákonného zástupce na jehož základě mu budou vygenerovány přihlašovací údaje.

    • Přístup rodičů do školního systému: Číst více
    • 1. 9. 2020
    • 31. 8. 2020
    • Vážení žáci a rodiče!

     Zítra dne 1. 9. 2020 začíná nový školní rok 2020/2021. Do jednotlivých tříd se žáci mají dostavit na 8:00 h. kde třídní učitelé budou žáky informovat a připravovat na nový školní rok do cca 10:00 hod. Ostatní dny bude vždy zveřejněn provizorní rozvrh na vnitřní nástěnce školy v rozsahu zkrácené výuky.

    • 1. 9. 2020: Číst více
  • Pro rodiče a žáky

   Pro zobrazení Vašich známek, domácích úkolů a denního rozvrhu se prosím přihlaste pomocí účtu, který jste dostali od naší školy
  • Partneři

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3