• Naše škola používá EduPage školní informační systém. Přihlaste se Vašim účtem a zkontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplování, probrané učivo a domácí úkoly na další den.
    • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
    • Základem učebního oboru je uplatnění v povoláních provozní zámečník, montér a strojní zámečník, dále také v typových pozicích, jako jsou například stavební zámečník, zámečník zemědělských stojů, důlní zámečník nebo montér ocelových konstrukcí. Absolventi budou disponovat svářečským průkazem. V rámci studia bude povinná odborná praxe, která bude probíhat ve spolupracujících místních firmách. Vybrané firmy budou studenty finančně podporovat a po absolvování studia jim budou nabídnuta pracovní místa.
  • Studijní a učební obory

    • Obchodní akademie, Ekonomické lyceum
    • čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou
    • Strojní mechanik
    • tříletý učební obor
    • Podnikání
    • dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou
  • Novinky

   Zjistěte, co je nového na naší škole
    • Usnesení Vlády ČR
    • 13. 10. 2020
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č.1022, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

     U středních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. Nově se zákaz vztahuje i na přítomnost žáků na praktické výuce.

    • Usnesení Vlády ČR: Číst více
    • Distanční výuka
    • 8. 10. 2020
    • Vzhledem k opatřením Ministerstva zdravotnictví musíme od pondělí 5.10. 2020 do 18. 10. 2020 přejít na distanční formu výuky.

     Žáci nemají osobní přítomnost ve škole, výuka probíhá on-line v informančním systému EDUPAGE, na který má každý z žáků přístup. Pokud jim tento přístup zjakéhokoliv důvodu chybí, nechť e-mailem kontaktují jednoho z těchto vyučujících: l.jedlicka@post.cz nebo skotnica.ondrej@gmail.com.

     Distační forma výuky je povinná, žáci budou za práci hodnoceni známkami. Nebude-li žák reagovat na zadané úkoly, bude komisionálně přezkoušen v souladu se školním řádem.

    • Distanční výuka: Číst více
    • Odborný výcvik a praxe v plném proudu
    • 7. 10. 2020
    • Nouzový stav, který vstoupil v platnost v pondělí 5. 10. 2020, naštěstí nezasáhl do odborného výcviku na středních školách. Také žáci našeho učebního oboru Strojní mechanik mohou nadále rozvíjet své profesní dovednosti tak, jak byli zvyklí během prezenčního studia. Mohou nadále spolupracovat s firmami Pars Komponenty, s. r. o., MSV Metal Studénka, a. s., Romotop, spol. s. r. o., Massag, a. s., ISMM Group, VOP CZ, s. p. Tawesco, s. r. o., Nordicsteel, s. r. o. a NC Line, a. s.

    • Odborný výcvik a praxe v plném proudu: Číst více
  • Pro rodiče a žáky

   Pro zobrazení Vašich známek, domácích úkolů a denního rozvrhu se prosím přihlaste pomocí účtu, který jste dostali od naší školy
  • Partneři

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3